คุณดวงรัตน์ แซ่ลี้ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทวิสดอม จำกัดได้ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ 98.0 Business Radio ถึงความ สำคัญของภาษาจีนในปัจจุบันและอนาคต

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  เวลา 10.30-11.00 น. คุณดวงรัตน์ แซ่ลี้
ผู้จัดการทั่วไป บริษัทวิสดอม จำกัดได้ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ 98.0 Business Radio ถึงความ สำคัญของภาษาจีนในปัจจุบันและอนาคต มีใจความตอนหนึ่งว่าภาษาจีนมีความสำคัญ มาก เพราะจีนมีประชากรมากว่า 1000 ล้านคนและเมื่อรวมคนที่ใช้ ภาษาจีนทั่วโลกจะมีเกือบ 1ใน4 ของคนทั้งโลกประกอบกับการที่จีนพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทำให้มีการติดต่อค้าขายกับทั่วโลกมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการรู้ภาษาจีนจะทำให้ได้เปรียบในการติดต่อค้าขายกับจีน และมีโอกาสที่จะทำธุรกิจกับจีนได้ง่ายกว่าคนไทยเองมีจำนวนมากที่มีเชื้อสายจีนจากรุ่นบรรพบุรุษจึงอาจจะรู้ภาษาจีนอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะรู้แต้จิ๋ว กวางตุ้งซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นของจีน ไม่ใช่ภาษาจีนกลางซึ่งเป็นภาษาหลักของประเทศ อย่างไรก็ตามการที่มี คุณปุ่ย่าตายายมาจากจีนทำให้เกิดความสนใจในภาษาจีนบ้างตั้งแต่เด็ก และครอบครัวก็มักสนับสนุนให้เรียนภาษาจีนเป็นอีกภาษาหนึ่งนอกเหนือจากภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยที่ไม่ได้มีเชื้อสายจีน

          แต่ก็มีโอกาสได้รับวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยตั้งแต่เด็ก เช่น ไปเยาวราชไปงานตรุษจีน จึงเกิดความสนใจในภาษาจีนขึ้นมาเช่นกัน การเรียนในประเทศไทย แม้สอนโดยคนจีนก็ตามแต่ก็ต่างจากการเรียนที่ประเทศจีนเพราะสิ่งสำคัญที่การเรียนภาษาได้ผลคือการได้ใช้งานจริง อยู่เมืองไทย เราได้ใช้แต่ในห้องเรียน แต่อยู่ที่เมืองจีนเราได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พัฒนาได้เร็วกว่า 3-4เท่าทีเดียว เช่น เรียนเมืองไทย 2 ปี อาจจะเทียบกับไปเรียนเมืองจีนแค่ ครึ่งปีแต่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลา แต่ต้องออกไปใช้ชีวิตนะคะอย่าอยู่แต่กับเพื่อนคนไทย หัวใจสำคัญ คือการได้ใช้งานจริง ใช้บ่อย ๆ พูดบ่อย ๆ ฟังบ่อย ๆ ก็จะคล่องไปเอง ภาษาจีนมีทั้งความยากและง่ายความยากคือเป็นภาษาที่เป็นคำ ๆ ไป เช่น คำว่า กิน ก็เป็นหนึ่งคำคำว่าข้าว ก็อีกหนึ่งคำ ไม่ใช่ภาษาที่ใช้พยัญชนะมาผสมแบบภาษาไทย หรืออังกฤษ แต่จะว่าง่าย ก็ง่ายเพราะเรารู้เพียงแค่ 500 คำก็ใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วมหาวิทยาลัยที่น่าจะไปเรียนต่อในประเทศจีน ขึ้นกับความสนใจของนักศึกษาเพราะถ้าอยากใช้ภาษาที่เป็น pu tong hua ตลอดก็ต้องไปทางเหนือซึ่งที่นิยมคือ ปักกิ่ง แต่จริง ๆ แล้วเทียนจินก็น่าสนใจเพราะอยู่ใกล้กันมาก ค่าใช้จ่ายถูกกว่า และคนไทยน้อยกว่ามากก็ได้สำเนียงทางเหนือเหมือนกัน ถ้าอยากเรียนไปแล้วศึกษาตลาดค้าขายไปด้วยก็ต้องไป shanghai หรือ guangzhou เพราะเป็นศูนย์กลางธุรกิจ