บริษัทวิสดอมได้เข้าพบคณบดีมหาวิทยาลัยการค้าแห่งเทียนจิน (Tianjin University of Commerce)

          เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีนวิสดอม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบกับท่านคณบดี มหาวิทยาลัยการค้าแห่งเทียนจิน (Tianjin University of Commerce) ซึ่งเดินทางมาประเทศไทย ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้นำของที่ระลึกมาฝากศูนย์ฯวิสดอมอีกด้วย 

          ในโอกาสนี้ ได้มีการพูดคุยกันถึงทิศทางของหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ทางมหาวิทยาลัยมีความต้องการจะพัฒนาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ และตอบสนองความต้องการในการเรียนการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจชาวไทยอีกด้วย