เซียเหมิน (xiamen)

เซี่ยเหมิน  (厦门/xiamen) 
          เมืองเซี่ยเหมินตั้งอยู่ติดทะเล มีสภาพเป็นเเกาะและเป็นเมืองท่าสำคัญตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเมืองมีทัศนียภาพที่สวยงาม ทันสมัยและ สภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเมืองเซี่ยเหมินเคย ได้รับรางวัลในระดับประเทศ ได้แก่ "เมืองดีเด่นทางด้านรักษาสภาพแวดล้อม" หรือ "เมืองแห่งสวนสาธารณะ" เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาคารเก่าแก่ที่เป็น สถาปัตยกรรมผสม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากยุคล่าอาณานิคม
สิ่งก่อสร้างอันสวยงามแห่งเซี่ยเหมิน
   
อุณหภูมิ

          เซี่ยเหมินตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น หน้าร้อนอากาศไม่ร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงหน้าร้อน (ราวเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม) อยู่ที่ประมาณ 21 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงหน้าหนาว (ราวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์) อากาศไม่หนาวจัดอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13 องศาเซลเซียสไม่เคยมีปรากฎการณ์เกิดน้ำแข็งจากความหนาว อุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้คือ 39 องศาเซลเซียส และ มักมีฝนตก ชุกในช่วงหน้าร้อน

ประชากร
          จำนวนประชากรประมาณ 1.2 ล้านคน (ประชากรในกรุงเทพประมาณ 6 ล้านคน)
มหาวิทยาลัยที่ในเมืองเซี่ยเหมิน
          Xiamen university (มหาวิทยาลัยแห่งเมืองเซี่ยเหมิน)
ทิวทัศน์เมืองเซี่ยเหมิน