หอพักนักศึกษา

ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

อพาร์ทเมนต์นักศึกษาต่างชาติ

 *ภายในห้องประกอบด้วย เตียง โต๊ะหนังสือ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น ห้องน้ำ โทรศัพท์ โทรทัศน์ ตู้เย็น สายอินเตอร์เน็ต


ห้องพักโรงแรมตงอู๋

          ห้องพักนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเลือกพักนอกมหาวิทยาลัยได้ แต่นักศึกษาจะต้องแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่นักศึกษาพักอยู่ ให้กับหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยทราบ และนักศึกษาจะต้องมีสัญญาการเช่าห้อง พร้อมกับเอกสารที่เจ้าของห้องพักจดทะเบียนไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่นั้นๆด้วย