School of oversea education of Soochow University

Soochow University   苏州大学

  

ประวัติโดยย่อ
          มณฑลซูโจวตั้งอยู่บริเวณสันดอน การจราจรสะดวกมาก ดินฟ้าอากาศชุ่มฉ่ำ ผลิตผลอุดมสมบูรณ์และมีประวัติยาวนาน 2500 ปีกับวัฒนธรรมโบราณ มหาวิทยาลัยซูโจว เป็นหลักวัฒนธรรมของเมืองไทเป ใกล้พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติท่ามกลางเนินเขาสีเขียวชอุ่มและลำธารใสไหลโดย ทำให้มณฑลซูโจวถูกขานนามว่า “สวรรค์บนดิน”
มหาวิทยาลัยซูโจวตั้งอยู่บริเวณโบรานสถานของซูโจว มหาวิทยาลัยซูโจวก่อขึ้นเมื่อปี 1900 เป็นโครงการ 211 เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญซึ่งรวมทั้งการศึกษา มหาวิทยาลัยซูโจวมี6วิทยาเขต ได้แก่ เขตวิทยาลัย tian ci zhuang (เขตวิทยาลัยหลัก) เขตวิทยาลัย can sang di (เขตวิทยาลัยตะวันออก) เขตวิทยาลัย xiang men (เขตวิทยาลัยทิศเหนือ) เขตวิทยาลัย keyuan(เขตวิทยาลัยทิศใต้) เขตวิทยาลัย du shuhu (เขตวิทยาลัยใหม่) เนื้อที่ของมหาวิทยาลัยซูโจวกว้าง 260 ตารางกิโลเมตร จำนวนนักศึกษาต่าง ๆ 45,000 คน รองศาสตรจารย์ 1,200 กว่าคน ทำงานด้านหลักสูตรการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมีหอสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องกีฬา โรงอาหารและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยซูโจวเป็นวิทยาลัยแผนกของการศึกษาที่รับผิดชอบการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ วิทยาลัยจัดตั้งมีหลักสูตรภาษาจีนปริญญาโท ภาษาระยะยาว ภาษาจีนระยะสั้น วัฒนธรรมจีน เศรษฐกิจจีน เป็นต้น

ความเป็นอยู่ในซูโจว

แลกเปลี่ยนเงิน : เมื่อนักศึกษาต่างชาติมีความต้องการแลกเปลี่ยนเงิน สามารถแลกที่โรงแรมตงอู๋หรือธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนเงินที่อื่นอย่างเช่นธนาคารอื่นและโรงแรมท่องเที่ยว
ช้อปปิ้ง : สามารถหาซื้อสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกอย่าง ศูนย์ธุรกิจหลักของซูโจวมี ศูนย์ธุรกิจGuanqianjie ศูนย์ธุรกิจShilu ศูนย์ธุรกิจNanmen
ไปหาหมอ : บาดเจ็บในเวลาศึกษาอยู่ สามารถไปโรงพยาบาลสาธิตมหาวิทยาลัยซูโจว ค่าใช้จ่ายในการรักษาจัดเอง (จากหาวิทยาลัยซูโจวไปโรงพยาบาลสาธิตมหาวิทยาลัยซูโจวเพียง 400 เมตร)
อากาศในซูโจว : แยกกันชัดแจ้ง อากาศอบอุ่นช่ำฉ่ำ ในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุด35C ในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุดคือ ศูนย์องศา ปริมาณน้ำฝนรายปีเป็น 1,100 มิลลิเมตร