หอพักนักศึกษา

อาหาร ที่พัก และการรักษาพยาบาล

          1. ส่วนใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงจะมีหอพักสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ถือเป็นตึกหอพักที่ใหญ่ที่สุด นักเรียนสามารถพักได้ถึง 500 คนเลยทีเดียว ห้องพักมีแบบห้องเดี่ยว, ห้องคู่ และห้องชุด ภายในห้องพักประกอบด้วย อินเตอร์เน็ต, เครื่องปรับอากาศ, ห้องน้ำส่วนตัว และภายในตึกหอพักก็มีห้องปฏิบัติการทางภาษา, ห้องศึกษาด้วยตนเอง, ห้องกิจกรรม, ห้องสมุด, เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ และห้องน้ำรวม เป็นต้น ภายนอกอาคารยังมีลานกิจกรรม ตามกฎของมหาวิทยาลัย นักเรียนต่างชาติจะต้องเข้าพักในหอพักที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ ยกเว้นกรณีพิเศษที่ได้รับอนุญาตแล้ว ถึงจะสามารถเช่าห้องพักนอกบริเวณมหาวิทยาลัยได้

หมายเหตุ:
          *นักศึกษาต้องชำระเงินมัดจำ 800 หยวนก่อนเข้าพัก (เมื่อคืนห้อง หากอุปกรณ์ภายในห้องไม่ชำรุดเสียหาย จะคืนเงินมัดจำให้)
          *อัตราการชำระค่าน้ำค่าไฟ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไข และขึ้นอยู่กับเวลาของทางแต่ละหอพัก

          2. โรงอาหารสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ตั้งอยู่บริเวณข้างหอพัก ที่นี่มีอาหารเพียบพร้อมหลากหลาย รสชาติอร่อย ค่าอาหารเพียงวันละ 2 -4 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น นอกจากนี้นักศึกษาชาวต่างชาติอาจจะทำอาหารรับประทานเองในห้องครัวที่จัดไว้ให้ก็ได้
          3. ส่วนโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เปิดบริการให้กับอาจารย์และนักศึกษาตลอดทั้งวัน ซึ่งนักเรียนที่ไม่สบายสามารถไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเซ่าอี้ฝู หรือโรงพยาบาลเจ้อเจียงได้