หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน วิทยาเขต Xiang ‘anรายละเอียดหอพักนักศึกษาต่างชาติ
          ที่พักของนักศึกษาต่างชาติที่วิทยาเขตเสียงอันมี 4 ห้องนอน 1 ห้องโถง 1 ห้องน้ำ 4 ระเบียง ในทุกๆห้องสามารถพักได้ห้องละ 2 คน ราคาพิเศษมากประมาณ 1,000 หยวน / เทอม มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีเครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า โซฟาไม้ โต๊ะน้ำชา ตู้เซฟ ชุดครัว เครื่องทำน้ำอุ่นและอินเตอร์เน็ต ทางอาคารหอพัก มีผู้ดูแลทำความสะอาดอาคาร และมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของอาคารหอพัก เมื่อนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดห้องพักให้เอง ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้
ตามความต่างของรูปแบบการจัดการ หอพักนักศึกษานานาชาติวิทยาเขต Xiang’an แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
          1. ประเภทหอพักนักศึกษา (Guo Guang เลขที่ 1-7) : นักศึกษาต้องเตรียมผ้าปูที่นอนมาเอง ดูแลทำความสะอาดห้องพัก ห้องรับแขก ห้องน้ำของตนเอง ค่าหอพัก 1,000 หยวนต่อเทอม 2,000 หยวนต่อปี มัดจำหอพัก 1,000 หยวน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆนักศึกษารับผิดชอบเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาระยะยาว หลังจากที่นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องนำบัตรนักเรียนหรือ Admission Notice ไปยื่นที่ฝ่ายบริการหอพัก เพื่อทำการ Check-in ไม่จำเป็นต้องสำรองที่พักล่วงหน้า ทางหอพัก จะทำการสำรองและจัดหอพักให้เอง
          2. ประเภทห้องรับรอง (Guo Guang เลขที่ 8-9) : เครื่องนอนครบครัน ทำความสะอาดให้ก่อนการเข้าพัก มีบริการซักรีด ค่าห้อง วันละ 60 หยวน รวมค่าน้ำค่าไฟ เหมาะสำหรับนักศึกษาระยะสั้น หรือผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ที่มีความประสงค์ต้องการพักชั่วคราว นักศึกษาที่เรียน 1 เดือนขึ้นไป เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่าย แนะนำให้เข้าพักหอนักศึกษาต่างชาติ

ภาพหอพักนักศึกษาต่างชาติ

  
  
  
  
  

แบบผังห้องพักนักศึกษาที่วิทยาเขต Xiang’an

ภาพหอพักนักศึกษาต่างชาติ


สนามกีฬา

 
นักศึกษาที่ย้ายมาใหม่


หอสมุด

          สนามบินนานาชาติ Xiang 'an สร้างอยู่ที่ระหว่างเกาะ Da Deng และ เกาะXiao Deng จะเริ่มต้นก่อสร้างในปี 2013 มีกำหนดให้เสร็จภายในปี 2018 และจะเปิดใช้บริการในปี 2019 

ภาพประกอบตัวอย่างเท่านั้น

          ปัจจุบัน การขนส่งเซี่ยเหมินได้มีการวางแผนที่จะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน 3 สาย และได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ให้สร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน เส้นทางสาย 1 , 2 , 3   สถานีเริ่มต้นถึงสถานีปลายทางเป็นระยะทางประมาณ 75.3 กิโลเมตร  ให้แล้วเสร็จภายในปี 2020

ภาพประกอบตัวอย่างเท่านั้น