ที่พักและความสะดวก

พักและความสะดวกต่าง ๆ

• ที่พัก
วิทยาเขตเหนือ
มีหอพักสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เป็นห้องเตียงคู่ ภายในห้องมีเครื่องโทรทัศน์ โทรศัพท์ สายอินเทอร์เน็ต ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อน และมีห้องน้ำในตัว แต่ละชั้นมี เครื่องซักผ้าที่ใช้ร่วมกัน ค่าที่พักห้องคู่ 30 – 50 หยวนต่อเตียงต่อวัน หรือ ห้องเดี่ยว 60-100 หยวนต่อห้องต่อวัน จ่ายตรงที่เคาเตอร์บริการหอพักของมหาวิทยาลัย

ภาพหอพักจริงจากนักเรียนที่เดินทางไปกับวิสดอม

          อีกอาคารของหอพักนักศึกษาต่างชาติ ห้องคู่ เทอมละ 4,000 หยวน/คน เดือนละ 1,000 หยวน/คน และห้องพัก 4 คน เทอมละ 1,800 หยวน เดือนละ 450 หยวน/คน อัตราค่าห้องพักดังกล่าวยังไม่รวมน้ำไฟ และต้องเตรียมเครื่องนอนไปเอง


  

  

 

ห้องคู่

 

ห้องพักแบบสี่คน

• อาหารการกิน
          ภายในมหาวิทยาลัยมีโรงอาหารหลายแห่ง ค่าอาหารวันละสามมื้อวันละประมาณ 15 หยวน นอกจากนี้ บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยยังมีร้านอาหารทั้งอาหารจีน และอาหารฝรั่ง ในราคาที่เหมาะสมหลายระดับ