หอพักนักศึกษา

รายละเอียด และราคาหอพัก

ตึก LiYun อพาร์ตเมนต์ ที่ 1 (A)

 

ตึก LiYun  อพาร์ตเมนต์ ที่ 1 (A)

  

  

ตึก LiYun อพาร์ตเมนต์ ที่ 2 (F)

  

ตึก LiYun อพาร์ตเมนต์ ที่ 3 (B)

ตึก LiYun อพาร์ตเมนต์ ที่ 3 (B)

   
 

 ตึก XinSong (C) และ ตึก LanHui (E)

 

ตึก XinSong (C)

   

ตึก LanHui (E)

  
  

เอกสาร และขั้นตอนในการสมัคร

กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้ 
• รูปถ่ายสี ปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
• หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป) 
• สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
• สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด ฉบับภาษาอังกฤษ
• สำเนาใบแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ
• ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ 
• ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 6,000 บาท 
• เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนวิสดอม 

***กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือ
สถานทูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)