เสฉวน (Sichuan)

มณฑลเสฉวน ( 四川省/ Sichuan)

          มณฑลเสฉวน (จีน: 四川省) ชื่อย่อ ชวน(川)หรือ สู่(蜀)มณฑลหนึ่งของประเทศจีน มีเมืองหลวงชื่อ เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนตอนบนของแม่น้ำแยงซีเกียง มีพื้นที่ 485,000 ตาราง ก.ม. มีประชากร ประมาณ 87,250,000 คน ความหนาแน่น 180/ก.ม. จีดีพี 655.6 พันล้านเหรินหมินปี้ ต่อประชากร 7,510 


ภูมิประเทศ

          มณฑลเสฉวน (Sichuan Province) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน    พื้นที่ทางตอนบนเป็นเทือกเขาสูงติดกับมณฑลกานซู่และมณฑลส่านซี ในพื้นที่มีชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองเผ่าอาปา-ทิเบต-เชียงอาศัยอยู่ พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของมณฑลเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำสำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำยาลอง (yalong Jiang) แม่น้ำต้าตู้ (Dadu He) แม่น้ำหมินเจียง (Min Jiang)แม่น้ำหลิ่ง (Ling Jiang) และแม่น้ำแยงซีเกียง (Chang Jiang) เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีอายุกว่า 2,300 ปี นับเป็นมณฑลที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน มีประชากรรวมกันมากกว่า 110 ล้านคน

ทิศเหนือ ติดต่อกับ มณฑลชิงไห่ มณฑลกานซู และมณฑลฉ่านซี ประเทศจีน
ทิศใต้ ติดต่อกับ มณฑลยูนนาน และมณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลหูเป่ย์ และมณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตปกครองตนเองทิเบต

ภาพบรรยากาศ

    

เมืองแนะนำ

          เฉิงตู (Chengdu) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้

ภูมิอากาศ
          เฉิงตูมีลักษณะอากาศเป็นแบบอบอุ่นชื้น อากาศไม่หนาวจัดในฤดูหนาว แต่เนื่องจาก ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแอ่งกะทะ อากาศจึงร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน จนได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 เมือง ที่ร้อนที่สุดของจีน
สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเสฉวน

1.ภูเขาชิงเฉิง (Qingcheng) และระบบชลประทานตู้เจียนอาน (Dujilanyan Irrigation System) ทางตะวันตกของเมืองเฉิงตู

2.เอ๋อเหมยชาน หนึ่งในยอดภูเขาพระพุทธ และพระใหญ่แห่งเล่อซาน เมืองเฉิงตู


3.ถ้ำพระเมืองต้าชู จากเมืองฉงชิง ( Chongqing)

 
4.วนอุทยานจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) เทือกเขามินชาน ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน


5.หุบเขามังกรเหลือง เมืองสองพัน (Songpan)

มหาวิทยาลัยที่ในเฉิงตู

Sichuan normal university (มหาวิทยาลัยครูแห่งมณฑลเสฉวน)