หังโจว (Hangzhou)

หังโจว  ( 杭州 \  Hangzhou )

          หางโจว (จีน: 杭州; Hangzhou) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน โดยมี ประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 2,100 ปี และยังถูกกล่าวไว้ใน บทกวีหลายบทที่แต่งขึ้น สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) โดยได้รับแรงบัลดาลใจจากความงามอันหลากสีสันของเมืองหังโจว แต่จากเหตุการณ์ "กบฎไท่ผิง" (ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19) ทำให้ เมืองที่สวยงามนี้ถูกทำลายแทบจะไม่เหลือร่องรอยของเมืองที่เคยมีนามก้องโลกให้หลงเหลืออยู่เลย

ภูมิประเทศ

          มณฑลเจ้อเจียงมีพื้นที่ 101,800 ตารางกิโลเมตร  มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 45 ล้านคน จัดว่าเป็นหนึ่งในมลฑลที่เล็กที่สุดของ เมืองจีน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ทาง ตอนเหนือโดยนับจากดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangzi River Delta) ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของเมืองหังโจว พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแม่น้ำ คลองและทะเลสาบ ส่วนพื้นที่ทางตอนใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา ส่วนสินค้าหลักที่ส่งออกและเป็นที่นิยม คือ ผ้าไหมและใบชา

ภูมิอากาศ
          เมืองหังโจวตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขา มีทะเลสาปซีหู (Xi Hu) ตั้งอยู่ ใจกลางเมือง ส่งผลให้เมืองหังโจว มีภูมิอากาศที่ดี อากาศจะเย็นสบายและฝนตกบ่อย ช่วงอุณหภูมิที่ดีที่สุด คือ ราวเดือนเมษายนจนถึง เดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิในช่วงกันยายนถึงเดือนพฤษจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง 

ประชากร : 6,516,800  คน
ภาพบรรยากาศ
    บรรยากาศที่แตกต่าง
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเลสาบซีหู สุสานเยี่ยะเฟย  พิพิธภัณฑ์ยาจีนหูชิงหยูถัง  หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร      เจดีย์ลิ่วเหอ
 
มหาวิทยาลัยที่ในหังโจว
Hangzhou Normal University (มหาวิทยาลัยครูแห่งเมืองหังโจว)
Zhejiang University (มหาวิทยาลัยแห่งมณฑลเจ้อเจียง)
Zhejiang Gongshang University (มหาวิทยาลัยการค้าและการพาณิชย์แห่งมณฑลเจ้อเจียง)