คุนหมิง (Kunming)

คุนหมิง 
(昆明 / kunming )

   

ภูมิประเทศ

          เมืองคุนหมิงตั้งอยู่บนที่ราบสูงในมณฑลยูนนาน มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน อาณาเขตทิศใต้ติดกับทะเลสาบ สูง 1,850 เมตรจากระดับน้ำทะเล มณฑลยูนนาน เป็นมณฑลชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 394,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 4.1%ของพื้นที่ทั้งประเทศ (ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศจีน)
         ด้านตะวันออกติดกับมณฑลกุ้ยโจวและเขตปกครองตนเองมณฑลกว่างซี
         ด้านเหนือมีแม่น้ำจินซาเจียงกั้นคนละฟากกับมณฑลซื่อชวน
         ด้านตะวันตกเฉียงเหนือเชื่อมต่อกับเขตปกครองตนเองทิเบต
         ด้านตะวันตกติดกับประเทศพม่า ด้านใต้ติดกับประเทศลาวและเวียดนาม
         รวมทั้งสิ้นมีพรมแดนติดต่อถึงกันเป็นระยะทางยาว 4,060 กิโลเมตร

อุณหภูมิ

       เนื่องจากเมืองคุนหมิงตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล และอยู่ใกล้ทะเลสาบใหญ่เตียนฉือ ("Dian Chi" or "Dian Lake") เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของจีน ส่งผลให้มีอากาศอบอุ่นตลอดปี หน้าหนาวไม่หนาวจัด และ หน้าร้อนไม่ร้อนจัด จนได้รับฉายาว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ"

        นอกจากนั้น คุนหมิงยังมีลักษณะอากาศที่เฉพาะแตกต่างจากเมืองอื่น เช่น ในฤดูร้อน ราวเดือนมิถุนายน - สิงหาคม มักมีฝนตกชุก ซึ่งได้รับอิทธิพลเดียวกันกับลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้แถบบ้านเรา เมื่อมีฝนตกอุณหภูมิจะลดลง ทำให้อากาศเปลี่ยนเป็นหนาวได้ ในขณะที่อุณหภูมิของปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ อาจอยู่ที่ราว 30 กว่าองศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวมีหิมะตกบ้างเพียงเล็กน้อย

ประชากร
         จากการสำรวจในปี 1998 หยุนหนันมีประชากรทั้งสิ้น 41.44 ล้านคน ซึ่งมีอัตราการเพิ่มอยู่ที่ 12.10% โดยเพศชายจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 65.1 ปี และเพศหญิง 67.7 ปี โดยเป็นมณฑลที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมีถึง 25 ชนชาติ จากทั้งสิ้น เช่น ชาวไท แมนจู มองโกล ทิเบต ไป๋ จ้วง เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน 38.07% จากประชากรทั้งมณฑล โดยชนกลุ่มน้อยทั้ง 20 กว่ากลุ่มนี้ ต่างมีจำนวนประชากรเกินกว่า 8,000 คนทั้งสิ้น
การท่องเที่ยว
         มณฑลยูนนานมีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น "ทางใต้เมฆสี" "แหล่งเกิดเขียวชอุ่ม" ณ ที่นี้มีภูเขา และแม่น้ำลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกดำบรรพ์อันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับและอันตราย มีสิ่งมหัสจรรย์ป่าหิน ถ้ำหิน และถ้ำหินย้อยที่ก่อขึ้นจากการผันแปรของลักษณะภูมิประเทสคาร์สท์....สิ่งเหล่านี้ ทำให้ยูนนานกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานทางทัศนียภาพธรรมชาติคุนหมิงเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมหลักคือ ด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น เรื่องการจัดระเบียบต่างๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในเมืองจึงทำได้ดี มีสถานที่สำหรับเดินเล่นพักผ่อนหย่อมใจมากมายหลายแห่ง ทั้งภายในตัวเมืองและรอบๆ ตัวเมือง และยังมีค่าครองชีพที่นับว่าถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆ อย่างปักกิ่งหรือ เซี่ยงไฮ้
คุนหมิงเป็นสถานที่ตั้งของสถานกงสุลไทย ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม และพบปะสังสรรค์เป็นครั้งคราวกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในคุนหมิง
ภาพบรรยากาศ

        

มหาวิทยาลัยที่ในเมืองคุนหมิง

Yunnan Normal University (มหาวิทยาลัยครูแห่งมณฑลหยุนนาน)