อันฮุย (Anhui)

มณฑลอันฮุย( 安徽 / anhui )

ที่ตั้งและอาณาเขต

มณฑลอานฮุยมีพื้นที่ติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ มณฑลชานตง ประเทศจีน
ทิศใต้ ติดต่อกับ มณฑลเจียงซี และมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลเจียงซู และมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มณฑลเหอหนาน และมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน

เมืองเอก เหอเฝย
          ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 570 กิโลเมตร ความกว้างจากตะวันออกถึงตะวันตกประมาณ 450 กิโลเมตร พื้นที่ราว 139,000 ตร.กม.
ภูมิประเทศ
          มีแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำหวยเหอ ไหลผ่ากลางพื้นที่มณฑลจากตะวันออกไปตะวันตก ทำให้ทั้งมณฑลถูกแบ่งออกเป็นเขตธรรมชาติใหญ่ 3 เขต ได้แก่ หวยเป่ย เจียงหวยและเจียงหนัน ทางเหนือของแม่น้ำหวยเหอ เป็นที่ราบกว้างใหญ่ ตอนกลางระหว่างแม่น้ำแยงซีเกียงแลแม่น้ำหวยเหอเป็นพื้นที่ภูเขาที่ซับซ้อน ทางใต้เป็นเทือกเขาและเนินเขาเตี้ยๆ

    
 
สายน้ำและภูเขาอันงดงามแห่งมณฑลอันฮุย

ภูมิอากาศ
          อยู่ในเขตอบอุ่นกึ่งเขตร้อนชื้นแถบอาเซีย มี 4 ฤดู ภูมิอากาศในเขตต่างๆ มีความแตกต่างกันมาก อากาศเปลี่ยนแปลงเร็ว อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 14-17 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนในระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงมักมีภัยแล้งและอุทกภัยเกิดขึ้นเสมอเฉลี่ยปีละ 800-1,800 มิลลิลิตร
ประชากร
          มีประชากร 61.52 ล้านคน เป็นเกษตรกร 49.86 ล้านคน เมื่อปลายปี 2000 สำรวจพบว่า ประชากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในมณฑลเป็น 59.86 ล้านคน ชนชาติต่างๆ 52 ชนชาติ โดยมีประชากรชาวฮั่น 59.48 ล้านคน เป็น 99.37% ของประชากรทั้งมณฑล นอกจากนั้นเป็นชนชาติมุสลิม มองโกล แมนจู จ้วง เป็นต้น
สถานที่ท่องเที่ยวเมืองอันฮุย
มณฑลอันฮุยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย Yellow Mountainและเมืองโบราณในซีตี้และหงชุน ได้รับการจัดอันดับเป็นมรดกโลก โดยองค์การ UNESCO นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ อีก เช่น Jiuhua Mountian,Tianzhu Mountain, Langya Mountain,Qiyun Moutain, Caishi, Chaohu และ Xin’an River เป็นต้น

หวงซาน

มหาวิทยาลัยในเมืองอันฮุย
 Anhui University
เต็มอิ่มกับบรรยากาศธรรมชาติที่แสนสดชื่น