กวางเจา (Guangzhou)

กวางโจว (กวางเจา)  (广州/guangzhou)

แบ่งการปกครองออกเป็น 21 เมืองใหญ่ 30 เมืองระดับอำเภอ 42 อำเภอและ 3 เขตปกครองตนเอง ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศ ทางใต้ติดกับทะเลจีนใต้ใกล้กับเกาะฮ่องกงและมาเก๊า เป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภูมิประเทศ
          พื้นที่ทางเหนือยกตัวสูงทางใต้ต่ำ มีเทือกเขาและภูเขาขนาดเล็กตัดสลับกับที่ราบมีแม่น้ำจูเจียง แม่น้ำสายยาวเป็นอันดับสามของประเทศไหลผ่านเป็นระยะทาง 2,122 กิโลเมตร มีพื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ราว 178,600 ตร.กม.พื้นที่รวมของเกาะแก่งต่างๆ ราว 1,600 ตร.กม. ชายฝั่งทะเลยาวทั้งสิ้น 4,310 กิโลเมตร พื้นที่ภูเขามีสัดส่วน 31.7% เทือกเขาขนาดเล็ก 28.5% ที่ราบสูง 16.1% ที่ราบ 23.7%
ภูมิอากาศ
          อยู่ในเขตร้อนชื้น พื้นที่เกือบทั้งหมดมีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนแถบเอเซียดังนั้น จึงมีฤดูร้อนที่ยาวนานและฤดูหนาวที่อบอุ่น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,366 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีระหว่าง 19-22 องศาเซลเซียส
ประชากร
          86.42 ล้านคน (มีนาคม 2001) กว่างตงมีหลากหลายเชื้อชาติรวม 53 กลุ่ม นอกเหนือจากฮั่นแล้ว ยังมี จ้วง เย้า มุสลิม แมนจู อี๋ หลี แม้ว เป็นต้น
สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกวางโจว

          1. พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น ( Dr.Sun Yat Sen Memorial ) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง ดร.ซุนยัดเซ็นซึ่งถือว่าเป็นบิดาของคนจีน ยุคใหม่เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยชาวจีน ให้รอดพ้นจากสังคมเดิมที่ล้าหลัง และระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิง


          2. อนุสาวรีย์ 5 แพะ ( Five Goat Monument ) สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้า
ที่ดลบันดาลให้เมืองกวางโจวมีความเจริญอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรมและถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองกวางโจวมาจนปัจจุบันนี้


          3. เกาะซาเหมี่ยน ( Shamian Island ) เคยเป็นเขตสัมปทานเช่าของอังกฤษและฝรั่งเศสในช่วงหลังจากสงครามฝิ่น ปัจจุบับเกาะนี้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับผู้ที่นิยมความเงียบสงบ อาคารบ้านเรือนยังคงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปนอกจากนี้ยังมีร้านค้าร้านกาแฟริมทาง และบาร์ตามแบบชาวยุโรป

          4. วัดไทรหกต้น ( Temple of the Six Banyan Trees ) วัดไทรหกต้นเป็นวัดที่สร้างเมื่อประมาณ ค.ศ. 537 ปัจจุบันไม่มีต้นไทรหลงเหลืออยู่


          5. วัดแห่งความกตัญญู ( Bright Filial Piety Temple ) วัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองกวางโจว

  
          6. ตลาดฉิงปิง ( Qingping Market ) ตลาดแห่งนี้เป็นที่รวมของสินค้าจำพวกสมุนไพร และสัตว์ตากแห้งชนิดต่างๆ

 

มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว
Guangdong University of Foreign Studies
South China Normal University