กวางสี (Guangxi)

 กว่างซี  (广西/ guangxi )

          เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงหรือ กวางสีจ้วง ( จีน: 广西壮族自治区)คือเขตปกครองตนเองระดับจังหวัดตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน

ที่ตั้งและอาณาเขต
           เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงมีพื้นที่ติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ประเทศเวียดนาม และทะเลจีนใต้
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม
ภูมิประเทศ
           กว่างซีมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะและเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดต่อกันเทือกเขาสำคัญได้แก่ ภูเขาต้าหมิงซันและต้าเหยาซัน เป็นต้น  พื้นที่ 236,700 ตร.กม. (อันดับที่ 9)
 
ภูมิอากาศ
          สภาพอากาศแบบเขตร้อน โดยทางเหนือเป็นเขตร้อนแถบเอเชียกลาง ทางใต้เป็นเขตร้อนแถบเอเชียใต้ อุณหภูมิเฉลี่ย 16-23 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุก ฤดูร้อนยาวนานกว่าฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ประมาณ 27-29 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือนมกราคมประมาณ 5.5-15.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,000-2,800มิลลิเมตรต่อปี
ประชากร
          (ข้อมูลปี พ.ศ. 2547)  จำนวน 48,890,000 (อันดับที่ 10) ความหนาแน่น 207 คน/ตร.กม. (อันดับที่ 20)
มหาวิทยาลัยในเมืองกวางสี
          Guangxi University
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ