เทียนจิน (Tianjin)

เทียนจิน
(天津 Tianjin )
 

   
ภาพบรรยากาศเมืองเทียนจิน

          เทียนจิน หรือ จิน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศจีน ห่างจากเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงประมาณ 120 กิโลเมตรโดยมีท่าเรือที่สำคัญ คือ อ่าวโปไห่ ซึ่งได้รับฉายาว่า “ เพชรแห่งอ่าวโปไห่ ” หรือ“ The Diamond of Bohai Gulf ”

ที่ตั้ง

เทียนจิน ตั้งอยู่ ตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบภาคเหนือของจีน
ทิศตะวันออก ติดทะเลป๋อไฮ่
ทิศเหนือ จรดปักกิ่งบริเวณเทือกเขา เอียนซัน
ทิศตะวันออก ตะวันตก ทิศใต้ ติดเมืองสำคัญต่างๆของมณฑลเหอเป่ย


ภูมิประเทศ
          พื้นที่ 11,305 ตารางกิโลเมตร เป็นทางผ่านของแม่น้ำหลายสายต่างๆที่ไหลลงสู่ทะเลใจกลางเมืองอยู่ห่างจากชายทะเล50 กิโลเมตร
ภูมิอากาศ
          มีสภาพอากาศกึ่งอบอุ่นชุ่มชื้น มีแสงแดดเพียงพอ อุณภูมิเฉลี่ยนตลอดปี 12.3 % เดือนกรกฎาคม อากาศจะร้อนจัด อุณภูมิสูงสุดเฉลี่ย 26 % เดือนมกราคม อากาศจะหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด -4 %
ประชากร
          เทียนจินมีประชากรประมาณ 10 ล้านคน ซึ่งประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยทั้งหมด 41 กลุ่ม
ภาพบรรยากาศ 

          

มหาวิทยาลัยในเมืองเทียนจิน 
Nankai University
Tianjin University