เซี่ยงไฮ้ (Shanghai)

มหานครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai)

          ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกตรงกึ่งกลางระหว่างส่วนเหนือและใต้ของแผ่นดินจีนทิศเหนือติดบริเวณปากแม่น้ำแยงซี ทิศใต้เป็นอ่าวหังโจว ตะวันตกติดมณฑลเจียงซูและเจ้อเจียง ตะวันออกเป็นทะเลตงไห่ ใจกลางเมืองกว้างใหญ่การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว เป็นท่าเรือออกสู่ทะเลที่สำคัญของประเทศ และเป็นศูนย์กลางของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มน้ำแยงซี

ภูมิอากาศ
          อยู่ในเขตมรสุมร้อนเอเชียเหนือ แบ่งเป็น 4 ฤดูชัดเจน และมีปริมาณฝนและแสงแดดที่เพียงพอ
ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้น ฤดูหนาวและร้อนค่อนข้างยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 17.6 องศาเซลเซียส ( ปี 2000 ) 
ประชากร

          16.74 ล้าน ( มีนาคม 2001 ) ปี 2000 อายุขัยเฉลี่ยเท่ากับ 78.77 ปี เพศชาย 76.71 ปีเพศหญิง 80.8 ปี เทียบเท่าอายุขัยเฉลี่ยของประชากรในประเทศพัฒนาแล้วชาวเซี่ยงไฮ้มาจากเชื้อชาติต่างๆ 39 กลุ่ม โดยมีเชื้อสายฮั่น 99.53% ของประชากรทั้งหมด อีกราว 0.4 % เป็นเชื้อชาติมุสลิมและแมนจูเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีมองโกเลีย ลาฮู่ หว่า เหมาหนาน จิงและผูหมี่

การท่องเที่ยว

          เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรม ทั้งของจีนและตะวันตกได้อย่างกลมกลืนโดยจะเห็นได้จาก อาคารสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมตามเขต เช่าเดิมของชาวตะวันตก ซึ่งในปัจจุบันกลายมาเป็น สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ในเขตเมืองเก่าบริเวณสวน Yuyuan ที่ถูกสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งยังคงไว้ด้านรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีน
ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ขายของที่ระลึกและศิลปะต่างๆนอกจากนั้นสถานที่ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยีอนเซียงไฮ้จะพลาดไม่ได้คือ ถนนหนานจิงอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญอันหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและ เป็นถนนคนเดินที่เต็มไปด้วย
แหล่งร้านค้าสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อสินค้ามากมาย

มหาวิทยาลัยในเมืองเซี่ยงไฮ้

Shanghai University of Finance and Economics
(มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์แห่งเซี่ยงไฮ้)

Shanghai International Studies University
(มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งเซี่ยงไฮ้)

Shanghai Normal University
(มหาวิทยาลัยครูแห่งเซี่ยงไฮ้)

บรรยากาศภายในเมืองเซี่ยงไฮ้