ปักกิ่ง (Beijing)

ปักกิ่ง 北京市/ Beijing Shi

   บรรยากาศภายในเมืองปักกิ่ง
เมืองหลวงเป่ยจิง (ปักกิ่ง) เป็นมหานครมีสถานภาพเทียบเท่ามณฑล เป็นศูนย์กลางการเมืองการบริหารประเทศ มีสถานทูตของประเทศต่าง ๆ ตั้งอยู่ รวมทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันของราขการต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังเป็นเขตอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งรวมของการลงทุนจากต่างประเทศที่สำคัญยิ่งของประเทศจีน เมืองปักกิ่งมีประชากรประมาณ 12 ล้านคน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 เขต และ 6 อำเภอ บริเวณตอนเหนือของ ที่ราบภาคเหนือของจีน พื้นที่โดยรอบติดกับมณฑลเหอเป่ย ยกเว้นทิศตะวันออกติดกับเทียนจิน (เทียนสิน) และปัจจุบันปักกิ่งซึ่งนับได้ว่าเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งของโลก มีความเจริญเติบโตในทุกๆ ทาง และจุดเปลี่ยนที่สำคัญ คือ เป็นเจ้าภาพในกีฬาโอลิมปิก 2008
ภูมิประเทศ
 พื้นที่ 16,807.8 ตร.กม. เป็นพื้นที่ภูเขาถึง 10,417.5 ตร.กม. เป็น 62% ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นที่ราบ 6,390.3 ตร.กม. ผืนดินบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือยกตัวขึ้นสูงส่วนด้านตะวันออกเฉียงใต้ลาดลงต่ำ ทิศตะวันตก ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือรายล้อมด้วยภูเขา แม่น้ำสายสำคัญเช่น หย่งติ้ง เฉาไป๋ เป่ยยุ่น จู้หม่า ส่วนใหญ่ไหลจากต้นน้ำทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และลัดเลาะผ่านหุบเขาเข้าสู่ที่ราบทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง แล้วจึงแยกย้ายไหลลงสู่ทะเลป๋อไฮ่
ภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศเป็นแบบอบอุ่นกึ่งชุ่มชื้น อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเขตอบอุ่น แบ่งเป็น 4 ฤดู ช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงระยะเวลาสั้นมาก มีฤดูร้อนและหนาวที่ยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 13 องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็นที่สุดในเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด -3.7 องศา เดือนกรกฎาคมอากาศร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 25.2 องศา
รหัสโทรศัพท์

รหัสประเทศจีน   คือ  86   
รหัสเมืองปักกิ่ง   คือ  10
เบอร์โทรศัพท์สถานทูตไทยประจำปักกิ่ง
 Tel : (86-10) 6532-1749 , 6532-1848 , 6532-2151 , 6532-5048

สถานที่ท่องเที่ยว

กำแพงเมืองจีน  长城 / Changcheng หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก "กำแพงเมืองจีน"

      
กำแพงเมืองจีน... เปรียบเสมือนมังกรตัวมหึมา ที่ทอดกายจากทะเลหวงไห่ลัดเลี้ยวผ่านห้ามณฑล สองเขตปกครองตนเอง ไปสิ้นสุดลงที่กลางทะเลทรายโกบี ระหว่างทางจะมีการสร้างป้อมขึ้นตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญๆ หลายแห่ง การสร้างกำแพงนี้ ในครั้งแรกปรากฎอยู่ในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล แต่แนวทิศทางของกำแพงนี้ถูกกำหนดในช่วง 220 ปีก่อนคริสตกาล โดยจิ๋นซีฮ่องเต้ ผู้ก่อตั้งและปฐมจักรพรรดิของอาณาจักรจีน พระองค์ทรงบัญชาการสร้างกำแพงนี้ต่อจากกำแพงเดิม เพื่อเป็นเครื่องกีดขวางการรุกรานของชนเร่ร่อนที่ขี่ม้า ทหาร และชาวนาทั่วอาณาจักรจีนถูกเกณฑ์มาเพื่อก่อสร้าง “กำแพงหมื่นลี้” นี้เป็นเวลาหลายปี ( หนึ่งลี้มีความยาวเท่ากับ 547 หลาหรือ 500 เมตร ) ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สร้างด้วยแรงงานคนนับหมื่นนับแสนคน มีความยาว 6,350 กม. ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร และกว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าหากใช้วัสดุก่อสร้างที่สร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก 1 รอบ
หอเทียนถาน  天坛 / Tiantan
            
ในสมัยโบราณ จักรพรรดิจะเสด็จออกจากพระราชวังหลวงปีละ 2 ครั้ง พร้อมขบวนขันที ข้าราชสำนัก และขุนนางอีกกว่า 1,000 คน ตรงไปยังหอบวงสรวงสวรรค์เทียนถาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพระราชวัง ห่างออกไป 3 กิโลเมตร หอบวงสรวงเทียนถาน แห่งนี้ใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับพระบรมมหาราชวัง ในสมัยโบราณใช้เป็นที่สำหรับฮ่องเต้ในการประกอบพระราชพิธี บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินของจักรพรรดิจีน ในสมัยโบราณ ว่ากันว่า ณ ที่แท่นบวงสรวงนั้น สามารถส่งเสียงให้ดังไปได้จนถึงสรวงสวรรค์ พร้อมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่งดงาม
พระราชวังโบราณ 故宫 / Gugong
พระราชวังโบราณ หรือ กู้กง นครต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ที่มีพื้นที่ถึง 720,000 ตร.ม. วัดโดยรอบกำแพงได้เป็นระยะทางถึง 6 ก.ม. สร้างขึ้นเมื่อราว 600 ปีก่อน มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวม 800 หลัง ที่นี่เคยใช้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและแมนจู รวม 24 รัชกาล หมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ซึ่งเมื่อแบ่งเป็นห้องแล้วมีมากถึง 8,706 ห้อง ท้องพระโรงที่โอ่อ่า พระตำหนักว่าราชการและพระตำหนักชั้นใน พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณ และที่เก็บเพชรนิลจินดาซึ่งประมาณค่ามิได้ พร้อมเครื่องใช้ในราชสำนักที่หาชมได้ยาก
พระราชวังฤดูร้อน  颐和园 / Yiheyuan
หนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมของประเทศจีน ถูกสร้างขึ้นในปี 1750 มีความเป็นเลิศทางด้านการออกแบบ เป็นที่ยกย่องมาจนถึงทุกวันนี้ สวนของพระราชวังฤดูร้อนนี้ก็เป็นที่กล่าวขานเช่นกัน ทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์โดยไม่ได้อาศัยเครื่องมือทันสมัยแต่อย่างใดเข้าช่วย แสดงถึงความเรืองอำนาจของเจ้าของพระราชวังซึ่งก็คือซูสีไทเฮา ได้เป็นอย่างดี ภายในอาณาบริเวณของพระราชวังนั้น ยังเป็นที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ และเครื่องใช้ภายในราชวังที่ประเมินค่ามิได้ รวมทั้งเรือหินอ่อนอันเลื่องชื่อ ที่องค์ซูสีไทเฮารับสั่งให้สร้างขึ้นมาเพื่อประดับสวนแห่งนี้ด้วย