Shenzhen University

  

ประวัติโดยย่อ

               มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและความคึกคักของหมู่วัยรุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1983 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งเดียวในเมืองเซินเจิ้น
                        เซินเจิ้นมีประชากร 12 ล้านคน เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีความเติบโตมากที่สุดของจีนในปัจจุบัน ถูกสหประชาชาติเรียกว่า “เมืองแห่งสวนดอกไม้นานาชาติ” และมหาวิทยาลัยเซินเจิ้นก็ถูกเรียกว่าเป็น “ศูนย์กลางแห่งสวนดอกไม้”
                        มหาวิทยาลัยเซินเจิ้นมี 22 คณะ, สาขาวิชาระดับปริญญาตรีมี 54 สาขา, ปริญญาโท 71 สาขา, ปริญญาเอก 3 สาขา, มีนักศึกษาปริญญาตรี 20,000 คน, ปริญญาโท 1,600 คน, นักศึกษาต่างชาติ  1,300 กว่าคน มหาวิทยาลัยเซินเจิ้นมีนักศึกษาหลั่งไหลเข้ามา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศเข้ามาศึกษา ปัจจุบัน มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเซินเจิ้น และวิทยาลัยต่างชาติกว่า 30 แห่ง เช่น  Queen"s University Belfast (England), The University of Memphis(America), Ritsumeikan University(Japan), Hankuk University of Foreign Student(Korea) เป็นต้น