Xiamen University

Xiamen University 厦门大学


ประวัติโดยย่อ

          จำนวนประชากรประมาณ 1.2 ล้านคน (ประชากรในกรุงเทพประมาณ 6 ล้านคน) เมืองเซี่ยเหมินตั้งอยู่ติดทะเล มีสภาพเป็นเกาะและเป็นเมืองท่าสำคัญ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเมืองมีทัศนียภาพที่สวยงาม ทันสมัยและ สภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเมืองเซี่ยเหมินเคย ได้รับรางวัลในระดับประเทศ ได้แก่ "เมืองดีเด่นทางด้านรักษาสภาพแวดล้อม" หรือ "เมืองแห่งสวนสาธารณะ" เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาคารเก่าแก่ที่เป็นสถาปัตยกรรมผสม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากยุคล่าอาณานิคม
          อุณหภูมิที่เซี่ยเหมิน เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น หน้าร้อนอากาศจึงไม่ร้อนจัด อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในช่วงหน้าร้อน (ราวเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม) อยู่ที่ประมาณ 21 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงหน้าหนาว (ราวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์) อากาศไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13 องศาเซลเซียส ไม่เคยมีปรากฏการณ์เกิดน้ำแข็งจากความหนาว อุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้คือ 39 องศาเซลเซียส และมักมีฝนตก ชุกในช่วงหน้าร้อน
          มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองเซี่ยเหมิน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนโพ้นทะเล ปัจจุบันขึ้นตรงต่อหน่วยงานกระทรวงการศึกษาจีนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 100 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยจีนขนานใหญ่ แห่งศตวรรษที่ 21 กว่า 80 ปี ที่มหาวิทยาลัยได้สั่งสมประสบการณ์ทางวิชาการ และ การสอน จนมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่กว่า 14,244 คน มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 53 สาขา แบ่งเป็น 33 คณะ และ ยังมีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และ เอก มีคณาจารย์กว่า 1,400 คน และ อาจารย์ระดับศาสตราจารย์อีกกว่า 282 คน มีผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
          ในส่วนของแผนกนักเรียนต่างชาติได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 ซึ่งประกอบด้วยแผนกภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ และ แผนกการแพทย์แผนจีน ปัจจุบันมีนักเรียนจาก 80 ประเทศทั่วโลกจำนวนกว่า 300 คน เดินทางมาศึกษาต่อยังสถาบันในหลักสูตรต่างๆ ปี 2013 มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ได้รับการจัดอันดับ Top 100 Chinese Universities in 2013โดยมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินได้จัดอยู่ในอันดับที่ 25
          ตัวมหาวิทยาลัย ได้รับการออกแบบวางผังอย่างสวยงาม ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังติดภูเขา ด้านข้างเป็นวัด ภายในมหาวิทยาลัยมีอาคารเก่าแก่สร้างเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีนกับตะวันตก และ ด้านหลังหอพักนักศึกษาต่างชาติอยู่ติดกับทะเล สามารถมองเห็นทะเลได้ชัดเจนจากหอพัก

 

          เทอมกันยายน ปี 2013 มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน จะทำการย้ายการเรียนการสอนไปยังวิทยาเขต Xiang ‘an  รอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3,645 ไร่ (มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินเดิมมีพื้นที่ 2,500 ไร่ วิทยาเขต Zhang Zhou  มีพื้นที่ 2,568 ไร่) ซึ่งวิทยาเขต Xiang ‘an จะมีพื้นที่ใหญ่กว่ามหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินเดิม ในปี 2021 ทางมหาวิทยาลัยคาดการว่าจะมีนักศึกษาเข้ามาศึกษาถึง 3 หมื่นคนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินได้เปิดบริการรถมหาวิทยาลัย ระยะการเดินทางประมาณ 70 นาที นอกจากนี้ได้เปิดการจราจรถนนอีก 3 เส้นทางในการเดินทางไปวิทยาเขต Xiang ‘an  และยังมีรถประจำทาง สาย 751 ที่วิ่งจากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ผ่านวิทยาเขต Xiang an ระยะทางมีทั้งหมด 31 สถานี ใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีรถประจำทาง สาย704 และ761ที่วิ่งจากศูนย์กลางขนส่ง MaXiang และ XinDianCheChang ผ่านวิทยาเขต Xiang ‘an

          วิทยาเขต Xiang’an มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้
          1. การฝึกอบรม มุ่งเน้นที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี การแพทย์สมัยใหม่ เภสัชศาสตร์ กลุ่มพลังงานใหม่เป็นหลัก การปรับปรุงมหาวิทยาลัยยังครอบคลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงนักวิชาการระดับอื่นๆด้วย

          2. นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง มุ่งเน้นการสร้างวัตกรรมแถวหน้าทางเทคโนโลยี บริการต่างๆของประเทศ ไห่ซีและเซี่ยเหมินต้องการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยพื้นฐาน
          3. สำนักงานสถาบันขงจื๊อภาคใต้ของจีน ใช้กลยุทธ์ทางวัฒนธรรม เพื่อให้ร้อยสถาบันขงจื๊อทั่วโลก ฝึกอบรมครู ฝึกอบรมนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่จีน เป็นต้น
          4. เป็นฐานการสาธิตของความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินงาน ความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการสร้างวิทยาลัยนานาชาติให้มีโครงสร้างระดับสูง โดยพยายามที่จะปรับปรุงให้มหาวิทยาลัยมีระดับที่ดีขึ้นสามารถเทียบกับต่างประเทศได้
         มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ถนนXiang’annan อำเภอXiang’an เมือง Xiamen มีพื้นที่ขนาด 243 เฮกตาร์ ภายในวิทยาเขตหอพักนักศึกษา ห้องสมุด สระว่ายน้ำน้ำอุ่น สนามบาสและสนามวอลเล่ย์บอล โรงอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร ร้านค้า เป็นต้น และอีกมากมาย เดือนกันยายน ปี 2012 สามารถเข้าใช้ได้อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมีนักศึกษาจีนที่เข้าเรียนจำนวน 5,000 กว่าคน คาดว่าในปี 2021 จะมีนักศึกษาที่เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินจำนวนมากกว่า 30,000 คน
          วิทยาเขต Xiang’an ยังคงใช้สถาปัตยกรรมแบบ “嘉庚”(Jiageng) โดยอาคารใช้รูปแบบ“一主四从”(YizhuSicong) อาคารหลักจะตั้งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของวิทยาเขต“一主”(Yizhu) ประกอบด้วยห้องสมุดและศูนย์การบริหาร“四从”(Sicong) ประกอบด้วยอาคารเรียนสาธารณะ 3 อาคาร และอาคารทดลองสาธารณะ 1 อาคาร เป็นอาคารเดี่ยวเรียบง่าย ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีทางเดินกว้าง 5 เมตรผ่านอาคาร
วิทยาเขต Xiang’an มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์น้ำ พลังงาน วัสดุ และการออกแบบที่เป็นต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ บนพื้นฐานของการใช้พลังงานในรูปแบบเดิม การใช้งานเต็มรูปแบบของพลังงานทดแทน (เช่น แผนเซลล์แสงอาทิตย์) หอพักนักศึกษา สระว่ายน้ำ จะใช้เครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ที่ห่างออกไปจากมหาวิทยาลัยด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้วางแผนจะสร้างศูนย์กลางการจัดการขยะ เพื่อจัดการขยะไม่ให้มีมลพิษ การวางแผนและการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ การใช้น้ำเพื่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล้างถนน จัดหาภูมิทัศน์น้ำ มุ่งมั่นที่จะมลพิษเป็นศูนย์
          สถานที่ช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เปิดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน วิทยาเขต Xiang ‘an มีชื่อว่า “Xiamen – Xiang ‘anShangJie” มีร้านค้ามากกว่า 45 ร้านค้า และภายในนั้นยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร เช่น ธนาคาร ร้านเสริมความงาม ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ร้านขายอุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องมือสื่อสาร อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งแหล่งช้อปปิ้งนี้อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากนัก และยังมีรถประจำทาง สาย 707, 751,761 ที่วิ่งผ่านมหาวิทยาลัย ซึ่งง่ายต่อการเดินทางเป็นอย่างมาก
          ห้างสรรพสินค้า Huijing ที่ Xiang’an คือห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเกาะ Xiamen และเป็นที่แรกที่ห้างสรรพสินค้าครบวงจร เพลงปัจจุบัน โรงหนังนานาชาติ (ระดับห้าดาว) ศูนย์เครื่องใช้ไฟฟ้า Pizza Hut, KFC, Watsons, ร้านแว่นตา เป็นต้น สายรถเมล์ที่ผ่าน 703, 705, 708, 761, 780 สายใน 761 จะใช้เวลา 10-15 นาทีก็ถึงวิทยาเขต Xiang an สายอื่น ๆ 709,750,752,756,761,763,764,790,791 เป็นต้น
          ถนน Fuguxinxing ในฐานะที่เป็นเกาะภูเขา ถนนเส้นนี้มีทางเข้า 12 เมตร ข้ามถนนทั้งสองด้าน ประตูเป็นสีแดงที่เป็นมงคล ด้านบนของประตูถูกออกแบบเป็นสไตล์ดั้งเดิมของไต้หวัน ปกคลุมด้วยกระเบื้องสีฟ้า สีดำ ตรงกลางของประตูทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะแขวนป้ายตัวอักษร 3 คำใหญ่ๆว่า “新兴街” (Xinxingjie) ถนน Fuguxinxing กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้ง สถานที่พักผ่อน มีแหล่งความบันเทิง ที่อยู่อาศัย เป็นพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการ สายรถเมล์ที่ผ่าน 761 ใช้เวลาเดินทาง 10 นาที ก็ถึงวิทยาเขต Xiang’an
          ถนน Maxiang ถนนเส้นนี้เป็นถนนแคบ ๆ ยาวประมาณ 2000 เมตร กว้าง 7 เมตร หัวถนนมีคริสตจักร กลางถนนมีสระน้ำ วัดเจ้าแม่กวนอิม ปลายถนนมีร้านอาหาร ร้านเค้ก แผงขายผลไม้ที่ยาวไปจนถึงวัด ถนนเส้นนี้เป็นแหล่งครบวงจรที่ตอบสนองความต้องการของการบริการ ความเชื่อ ช้อปปิ้ง ร้านอาหาร เป็นถนนที่คึกคัก มีทุกภาษาทั่วโลก “วัดYuanwei” หรือที่เรียกว่า “วัดChiwang” ถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์หมิง ในปี 2001 วังChiwang และวัดChenghuang ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก Maxiangzhen มีประวัติศาสตร์มานับพันปี กลางราชวงศ์หมิงค่อยๆเกิดเป็นตลาดการค้า ปัจจุบันมีสายรถเมล์ที่ผ่าน คือ 701,704,706,707,710,711,752,755,760,761,764,791