University of International Business and Economics (UIBE)

 University of International Business and Ecinomics : UIBE对 外 经 济 贸 易 大 学  
มหาวิทยาลัยจิงเม่า

                

อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน
ประเทศจีนมีโครงการ 211 ชุดแรกของมหาวิทยาลัย

          University of International Business and Economics (UIBE) เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยจิงเม่า ก่อตั้งขึ้นในปี 1951 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงปักกิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน ใน"โครงการ 211" เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆที่สำคัญ และยังเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐศาสตร์ประเทศจีนในการฝึกอบรมบุคลากร และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
          UIBE สนับสนุนการแสวงหาความเป็นเลิศ สร้างคุณสมบัติที่โดดเด่น เป็นมหาวิทยาลัยระดับสูงมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และประวัติศาสตร์อันยาวนาน เกือบหกสิบปีของการพัฒนา UIBEได้กลายเป็นหนึ่งสถาบันหนึ่งที่มีเศรษฐศาสตร์ การจัดการ กฎหมาย ภาษา วิทยาศาสตร์ 4 คณะหลักประกอบด้วยสาขาวิชา เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (กฎหมายนานาชาติ) การเงิน บริหารการจัดการ ภาษาต่างประเทศ (ธุรกิจภาษาต่างประเทศ) เป็นต้น ข้อได้เปรียบของสาขาวิชา คือ เป็นมหาวิทยาลัยสาขาวิชาเฉพาะด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบัน UIBE ได้รับสมัครมากกว่า 40 สาขา และอบรมสั่งสอนนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการจัดการทั้งหมดเปิดสอนภาคภาษาอังกฤษ
          UIBE เป็นสถานที่รวบรวมคณาจารย์ ที่มีชื่อสียง และมีความรู้ความสามารถ อาจารย์ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาการสอนสูง และประสบการณ์งานการวิจัยในการศึกษาในต่างประเทศ และหลายท่านได้เลือกเข้าโครงการฝึกอบรมความสามารถบุคลากร
          UIBE มีนักศึกษาอยู่เกือบ 13,000 คน นักศึกษาต่างชาติจาก 120 ประเทศ จำนวนนักศึกษาต่างชาติรวมกว่า 3,000 คน UIBE ปลูกฝังนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้อย่างมืออาชีพ และทักษะความสามารถด้านภาษา มีบทบาทสำคัญในการใช้ความคิดที่ใช้งานประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในสังคมการทำงาน เป็นแนวทางการทำงานในธนาคารใหญ่ บริษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
          การศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของประเทศจีน และการศึกษางานวิจัยของการศึกษาระดับสูง UIBE มีความยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการติดต่อการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มีส่วนให้เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนทางการค้าและวัฒนธรรมนำไปสู่สันติภาพของโลก

วิทยาลัยนานาชาติ
          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยจิงเม่า เป็นหน่วยงานรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ และเป็นหน่วยงานที่ทำงานจัดการสาขาวิชา รับผิดชอบนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยจิงเม่าทั้งหมด ตั้งแต่การให้รายละเอียดข้อมูล การรับสมัคร การดำเนินการเอกสารตอบรับ และหลังการเข้าเรียนของนักศึกษาต่างชาติ จัดการเรื่องการรายงานตัว จัดการเรื่องวีซ่า ดูแลเรื่องการเรียนการสอนต่างๆ และการจัดการชีวิตประจำวัน นอกจากการศึกษาหลักสูตรปริญญาแล้ว เพื่อความหลากหลายของกลุ่มแต่ละบุคคล วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยจิงเม่าเสนอให้มีหลักสูตรต่อไปนี้ ภาษาจีนพื้นฐาน ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาจีนเร่งรัด เป็นต้น แต่ละประเภทเป็นหลักสูตรอบรมทางด้านภาษา ยังรวมไปถึงหลักสูตรอบรมเศรษฐศาสตร์ประเทศจีน และวัฒนธรรมจีนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
          ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 3,000 คน จาก 120 ประเทศทั่วโลก เดินทางเข้ามาศึกษากับมหาวิทยาลัยธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย นักศึกษาปริญญามากกว่า 2,000 คน นักศึกษาภาษา และหลักสูตรอื่นๆอีกกว่า 900 คน นอกจากนี้ในแต่ละปียังมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นๆ แบบกลุ่มและนักเรียนอีกด้วย ล้วนแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่สนใจอยากพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนของตนเอง สิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมจีน เศรษฐกิจ และการค้าเป็นต้น
วิทยาลัยนานาชาติมีสำนักงานของคณะ แผนกการรับสมัคร แผนกการศึกษาหลักสูตรปริญญา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงานบริหารด้านการศึกษา ศูนย์อำนวยการ 7 แผนก บุคลากรทั้งหมดได้ผ่านการอบรม มีประสบการณ์ทางการสอนที่มากมาย มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา
          วิทยาลัยนานาชาติคณาจารย์และพนักงานทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ด้วยความจริงใจ