Beijing Language and Culture University

Beijing Language and Culture University 北京语言文化大学


ประวัติโดยย่อ

             มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งก่อตั้งเมื่อปี1950 เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน สำหรับชาวต่างประเทศ ต่อมาในปี1962ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สถาบัภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง” และจากประสบการณ์มากกว่า40ปี ที่มีการศึกษาค้นคว้าและสร้างสมประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติและได้ยกระดับให้เป็น “มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง”ในปี1996ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนภาษาและวัฒนธรรมแก่ชาวต่างชาติ ทั้งยังมีหลักสูตรครูในการสอนภาษาจีนที่เป็นภาษาที่สองโดยอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง
              มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งมีอาจารย์รวม800คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์กว่า300คน โดยศาสตราจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนกลางให้นักศึกษาชาวต่างชาติมีจำนวนถึง1ใน3ของอาจารย์ทั้งหมดที่ได้รับประกาศนียบัตรการสอนภาษาจีนกลางให้กับชาวต่างชาติ อาจารย์เล่านี้ล้วนมีประสบการณ์การสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเสและต่างประเทศ จึงทำให้มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการสอนและมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจามหาวิทยาลัยจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกทั้งนี้ ตั้งแต่ทศวรรษที่90เป็นต้นมา มีนักศึกษาที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณประชาชนจีน ประจำประเทศต่างๆถึง14คนและยังไม่น้อยที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการหรือเป็นล่ามประจำตัวของระดับผู้นำประเทศเป็นต้น