การชำระเงินค่าเล่าเรียนต่อจีน

 

ชำระเงินมัดจำใการสมัคร จำนวน 6,000 บาท (เงินมัดจำจะนำมาหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนาม ชื่อบัญชี “ดวงรัตน์ แซ่ลี้”

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 789-2-05183-0
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซี.พี. ทาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 047-7-03341-9    


เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุลผู้สมัครมาที่

โทรศัพท์ 0-2267-0917 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ สแกนหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ E-mail: knowchinese.com@hotmail.com หรือ ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงินอย่างชัดเจนมาที่ Line @wisdomknowchinese หรือ WeChat id: wisdom-knowchinese