เอกสารการสมัครเรียนต่อประเทศจีน

ผู้สนใจสมัครเรียน สามารถกรอกรายละเอียดได้โดยคลิกที่ Link ด้านล่างนี้

สมัครเรียนOnline

แบบฟอร์มขอวีซ่าประเทศจีน


เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการสมัคร (กรุณาอ่านอย่างละเอียด)
ผู้สมัครเรียนจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (48 มม. × 33 มม.) เป็นรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง เห็นหู ไม่สวมหมวกและเครื่องประดับใดๆ ไม่สวมชุดครุย หรือชุดนักเรียนนักศึกษา
    พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ห้ามสวมเสื้อสีเดียวกับพื้นหลัง  จำนวน 6 ใบ

2. หนังสือเดินทาง (Date of expiry ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
3. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด Certificate (ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)
4. สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)
5. ในกรณีที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ สามารถใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถานบันที่กำลังศึกษาอยู่แทน Concern Letter ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
6. ในกรณีสมัครหลักสูตรปริญญาสำเนาหนังสือแสดงผลการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีน HSK ตามเงื่อนไขแต่ละสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย
7. ในกรณีสมัครเรียนมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง(BLCU)ใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ชุด
8. ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 6,000 บาท (เงินมัดจำจะนำมาหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม หรือโอนเข้าบัญชีในนาม ชื่อบัญชี “ดวงรัตน์ แซ่ลี้”

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 789-2-05183-0
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซี.พี. ทาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 047-7-03341-9


เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุลผู้สมัครมาที่
โทรศัพท์ 0-2267-0917 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ สแกนหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ E-mail: knowchinese.com@hotmail.com หรือ
ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงินอย่างชัดเจนมาที่ Line@: @wisdomknowchinese หรือ WeChat id: wisdom-knowchinese

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร พร้อมระบุรายละเอียดหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน มาที่:
บริษัท วิสดอม จำกัด
79/270 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซอย2/1 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 16 (ซอยโรงไม้อัด)
ถนนเพชรเกษม 
แขวงบางด้วน  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160

หลังจากทำการส่งเอกสารออกมาแล้ว กรุณาแจ้งเลขที่ส่งออกกลับมาทางศูนย์ฯ เพื่อที่ทางศูนย์ฯจะสามารถตามเอกสารได้ในกรณีที่เอกสารยังไม่มาถึงตามกำหนด

กรณีสมัครเรียนตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป สามารถขอรับแบบฟอร์มการตรวจร่างกายได้กับทางศูนย์ฯ หรือสถานทูตจีน

*** ขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินมัดจำ ในกรณีที่
1. ผู้สมัครทำการยกเลิกกับทางศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
2. ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาทุกสาขาวิชา ไม่ผ่านการพิจารณา จากทางมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
3. เมื่อทางศูนย์ฯ ดำเนินการยื่นเอกสารขอวีซ่าประเทศจีน แล้วไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานทูตจีน

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มือถือ. 08-6308-7099
Line@:@wisdomknowchinese หรือ WeChat id: wisdom-knowchinese