แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

MBA International Guangdong University of Foreign Studies

หลักสูตรปริญญา ภาคภาษาจีนและภาคภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรี ค่าสมัคร ค่าเรียนปี HSK ระยะเวลาเรียน
ภาษาจีน 500 18,400 4 4 ปี
เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 500 22,080 4 4 ปี
Art liberal 500 28,000 4 4 ปี
ปริญญาโท ค่าสมัคร ค่าเรียนปี HSK ระยะเวลาเรียน
สายศิลป์ภาษา 500 20,000 6 2 ปี
MBA Inter 500 40,000

TOEFL 600 or

IELTS 6.5

2 ปี
MTI ล่ามการแปล 500 50,000

TOEFL 600 or

IELTS 6.5

HSK 6

2 ปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL ตามเงื่อนไขที่สาขาของทางมหาวิทยาลัยกำหนด

TRANSCRIPT BACHELOR"S DEGREE

State of purpose 500 words

Recommend letter under of 2 professors

Resume

Passport

Photograph 5 pcs.