แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

Chinese Economics Program Tianjin University of Commerce

หลักสูตรเศรษฐกิจจีน  เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจระบบเศรษฐกิจจีน จากทำเลที่ตั้ง เทียนจินเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ในปี 2007 มีการลงทุนจากต่างชาติมากกว่า 20,000 ราย รวมเป็นเงินลงทุนมากถึง 37 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และ GDP ยังสูงมากถึง US6,000 ต่อคนต่อปี
         รัฐบาลจีนตั้งเป้าไว้ว่าจะพัฒนาเทียนจินให้เป็นเขตเศรษฐกิจแห่งต่อไป ต่อจากเซี่ยงไฮ้ และเซินเจิ้น  หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อรองรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ มีทั้งระยะสั้นและยาว และถึงปริญญาตรี เลือกเรียนได้ทั้งภาษาอังกฤษ และ
จีน

 Chinese Economics @ Tianjin University of Commerce

 โปรแกรม  พื้นฐานภาษาจีน  รูปแบบการสอน  ค่าเรียน เปิดเรียน   ระยะเวลา วุฒิที่ได้รับ
 โปรแกรม A  มีบ้าง บรรยายอังกฤษ  6,000  ต้นมี.ค., พ.ค., ก.ย., พ.ย.  10 อาทิตย์ ประกาศนียบัตร
  HSK ระดับ 5  บรรยายจีน  5,000  ต้นมี.ค., พ.ค., ก.ย., พ.ย.  10 อาทิตย์ ประกาศนียบัตร
 โปรแกรม B  มีบ้าง  บรรยายอังกฤษ  10,000  ต้นมี.ค., ก.ย.  18 อาทิตย์  ประกาศนียบัตร
  HSK ระดับ 5  บรรยายจีน  8,000  ต้นมี.ค., ก.ย.  18 อาทิตย์  ประกาศนียบัตร
 โปรแกรม C  มีบ้างและต้องการเรียนเพิ่ม  บรรยายจีนและเสริมสอนภาษาไปในตัว  15,000  ต้นก.ย.  1  ปี  ประกาศนียบัตร
 ไม่มีเลย  บรรยายอังกฤษ  17,000  ต้นก.ย.  1  ปี  ประกาศนียบัตร
 HSK ระดับ 5  บรรยายจีน  15,000  ต้นก.ย.  1  ปี  ประกาศนียบัตร
 โปรแกรม D  มีบ้างและต้องการเรียนเพิ่ม  บรรยายจีนและเสริมสอนภาษาไปในตัว  15,000/year  ต้นก.ย.  4 ปี  ปริญญาตรี
 ไม่มีเลย  บรรยายอังกฤษ  17,000/year  ต้นก.ย.   4 ปี   ปริญญาตรี
 HSK ระดับ 5 บรรยายจีน 15,000/year ต้นก.ย. 4 ปี  ปริญญาตรี