แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

รู้จักเงินหยวน ก่อนไปเรียนต่อเมืองจีนค่ะ

 

ความรู้เรื่องเงินหยวน เพื่อเตรียมไปเรียนต่อจีนค่ะ
แจ้งลบกระทู้
 

แนะนำสกุลเงินหยวนกันหน่อยดีกว่า

เรื่องเงินของจีนนั้น เรามักจะติดปากเรียกกันว่าเงินหยวน แท้ที่จริงแล้ว เงินหยวนของจีนยังมีแยกย่อยลงไปอีก ซึ่งก็คล้ายๆ กับเงินบาทของไทยที่มีทั้ง 50 สตางค์และ 25 สตางค์ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้
1 หยวน(元)เท่ากับ 10 เจี่ยว/เหมา(角/毛)
1 เจี่ยว/เหมา (角/毛) เท่ากับ 10 เฟิน (分)
*เงินในรูปแบบของเหรียญ จะมี1 หยวน , 1,  2,  5  เจี่ยว/เหมา ,  1, 2, 5 เฟิน
*เงินในรูปแบบของธนบัตร จะมี 1, 2, 5 เจี่ยว/เหมา และหยวน 10, 20, 50 และ100 หยวน

อย่างไรเรา ควรจะเรียนรู้การใช้เงินสกุลของจีนเอาไว้บ้างก่อนที่จะไปใช้ชีวิตในประเทศจีน เพราะเวลาที่เราไปใช้ชีวิตที่จีนแล้ว ไม่ว่าจะไปซื้อของต่าง ๆ ตามท้องตลาดทั่วไป คนจีนเขาไม่รับเงินดอลลาร์หรอก เขาจะใช้เงินหยวนเป็นหลัก นอกจากเราจะไปซื้อของในห้างใหญ่ๆ เท่านั้น หรือแบรนด์เนมถึงจะรับเงินดอลลาร์กัน แต่ก็ถูกคิดด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างแพง เราจะขาดทุนมากค่ะ