แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

กิจกรรมของบริษัทวิสดอมบรรยากาศ การแนะแนวเพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อประเทศจีน จัดเป็นประจำทุกเทอม

บริษัทวิสดอม มีการจัดแนะแนวเตรียมตัวไปศึกษาต่อประเทศจีน ฟรี ก่อนการเดินทาง โดยจัดเป็นประจำให้กับนักเรียน นักศึกษาทุก ๆ เทอม ตั้งแต่เวลา 8.30น.-12.00น. ณ ห้องทิพย์วิมาน โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ ซึ่งทางศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนวิสดอม ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงกับการศึกษาต่อที่ประเทศจีน ร่วมไปถึงความรู้ด้านธุรกรรมทางการเงิน จากเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศจีนโดยตรง

ผู้สนใจเข้าร่วมการฟังแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน สามารถติดต่อสำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมได้ ตามรายละเอียดในลิงค์นี้เลยค่ะ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะ


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ทางบริษัทวิสดอมได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนนวัตกรรมภาษาและปัญญามนุษย์ฮั่นอี้ที่เมเจอร์ซินิคเพล็กซ์ เอกมัย พร้อมกันนี้คุณวัชระ โถหินังตัวแทนของบริษัทวิสดอมได้มอบหนังสือ "เรียนต่อเมืองจีน" ที่ร่วมแต่งโดยคุณดวงรัตน์ แซ่ลี้ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทวิสดอม จำกัดไว้เป็นที่ระลึกโดยคุณนพดลตั้งในไตรสรณะผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดเป็นผู้รับมอบหนังสือ


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  เวลา 10.30-11.00 น. คุณดวงรัตน์ แซ่ลี้ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทวิสดอม จำกัดได้ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ 98.0 Business Radio ถึงความ สำคัญของภาษาจีนในปัจจุบันและอนาคต มีใจความตอนหนึ่งว่าภาษาจีนมีความสำคัญ มาก เพราะจีนมีประชากรมากว่า 1000 ล้านคนและเมื่อรวมคนที่ใช้ภาษาจีนทั่วโลก จะมีเกือบ 1ใน4 ของคนทั้งโลกประกอบกับการที่จีนพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว