แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

ศึกษาต่อจีน Zhejiang University (浙江大学)

 

ประวัติโดยย่อ

                 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของจีน 30 อันดับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงติดอันดับทุกปี ในปี 2009 อยู่ในอันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงก่อตั้งขึ้นในปี 1897 ต่อมาในปี 1952 เนื่องจากการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยแห่งชาติ จึงมีการรวมมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเข้ากับมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก 3 มหาวิทยาลัย มี Hangzhou university, Zhejiang Agricultural University and Zhejiang Medical University ที่ตั้งยังคงอยู่ที่เดิมคือนครหางโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมณฑลนี้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ติดกับเมืองเซี่ยงไฮ้ (เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน) นอกจากนี้ยังเป็นเขตแรกๆที่ทำการเปิดประเทศ และเป็น 1 ในมณฑลทั้งหมดที่เศรษฐกิจการค้ามีความเจริญก้าวหน้ามาก อัตราการเจริญเติบโตของมณฑลเจ้อเจียง เรียกได้ว่าอยู่ในระดับแนวหน้ามาโดยตลอดเลยทีเดียว ในเจ้อเจียงตอนกลางที่อำเภออี้อู มีตลาดค้าส่ง นับเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของจีนขณะนี้ มีสินค้ากว่า 100,000 ชนิดนอกจากนี้เมืองหางโจวยังได้รับการขนานนามว่า “สวรรค์บนโลกมนุษย์” เป็น 1 ใน 6 เมืองหลวงโบราณของจีน ซึ่งมาร์โค โปโล (Marco Polo C.1254-1324) นักเดินทางชาวอิตาเลี่ยนได้กล่าวว่าเมืองนี้เป็น “เมืองที่โอ่อ่ารโหฐานที่สุดในโลก”

            ในตัวเมืองหางโจวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ทะเลสาบซีหู, วัดหลิงอิ่น (วัดที่จี้กงออกบวช)และเจดีย์ลิ่วเหอ (เจดีย์ 8 เหลี่ยมที่ถือเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมจีน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.970) เป็นต้น ส่วนบริเวณชานเมืองก็มีสถานวัตถุโบราณทางวัฒนธรรมเหลียงจู่, พิพิธภัณฑ์ใบชา (มีแห่งเดียวในจีน), พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม, พิพิธภัณฑ์ยาสมุนไพรแห่งประเทศจีน และโรงงานทำเครื่องเคลือบดินเผาสมัยราชวงศ์ซ่ง เป็นต้น ทางด้านการจราจรก็รวดเร็ว สะดวกสบาย จากเซี่ยงไฮ้ถึงหางโจวนั่งรถไฟเพียงแค่ 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น

         สามารถชมบรรยากาศมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ได้จากซีรีย์ไต้หวัน เรื่อง "海派甜心 / Hi My Sweetheart" ได้ที่  http://www.youtube.com/watch?v=3IqvqqVFkIc  หรือ อ่านเรื่องย่อได้ที่ http://www.rakseries.com/series/511

 

หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น

                      มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ระยะเวลาการเรียน 4 สัปดาห์ ในช่วงปิดเทอมทุกปี สามารถรับการสมัครจากนักศึกษารายตัว เวลาเริ่มเรียนโดยทั่วไปอยู่ในต้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม ผู้สมัครต้องการส่งเอกสารการสมัครให้มหาวิทยาลัยก่อนหนึ่งเดือน สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ การฝึกอบรมภาษาจีนกลางแบบครอบคลุมเป็นหลักโดยเรียนช่วงเช้าในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 4 คาบเรียน

ชั้นเรียนพิเศษแบบกลุ่ม (วัฒนธรรมภาษาจีนกลาง)
                      ชั้นเรียนพิเศษแบบกลุ่ม  กรณีต้องการมีนักศึกษาที่อยู่ในระดับเดียวการ10 คนขึ้นไป จึงจะเปิดเรียนโดยโดดเดี่ยว สำหรับวิชา ระยะเวลาการเรียนสามารถปรับให้เหมาะสมกับความความต้องการของนักศึกษา การฝึกอบรมภาษาจีนกลางเป็นหลัก พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น บรรยายพิเศษวัฒนธรรม การเยี่ยมชม สังเกตและศึกษา เป็นต้น

วิชาบรรยายพิเศษ

1. ศิลปวัฒนธรรม
    1.1 ประเพณีและความนิยมจีน                     1.2 การชื่นชมอุปรากร 
    1.3 วัฒนธรรมการท่องเที่ยวจีน                    1.4 ดนตรีพื้นบ้าน
    1.5 การชื่นชมจิตรกรรมจีน                         1.6 ยาสมุนไพรจีน
    1.7 วัฒนธรรมการดื่มชาและการรับประทานอาหาร

2. วิทยาศาสตร์ทางสังคม
    2.1 ปรัชญาจีน                                              2.2 ศาสนาในประเทศจีน
    2.3 สุนทรียศาสตร์                                         2.4 การศึกษาของประเทศจีน
    2.5 สังคมของประเทศจีน                                 2.6 การเมืองและกฎหมายของจีน  

3. เศรษฐกิจและการค้า
    3.1 เค้าโครงเศรษฐกิจของประเทศจีน                                              3.2 การตลาดของประเทศจีน
    3.3 การบริหารจัดการกิจการร่วมทุนระหว่างจีน-ต่างชาติ                        3.4 การค้าระหว่างประเทศจีน