แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

เอกสารการสมัครเรียน

ผู้สนใจสมัครเรียน สามารถกรอกรายละเอียดได้โดยคลิกที่ Link ด้านล่างนี้

สมัครเรียนOnline                          

  แบบฟอร์มขอวีซ่าประเทศจีน        


เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการสมัคร
ผู้สมัครเรียนจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (48 มม. × 33 มม.) เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก ไม่ใช่รูปที่สวมชุดครุย จำนวน 6 ใบ
2.หนังสือเดินทาง (Date of expiry ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
3.สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด Certificate (ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)
4.สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)
5.ในกรณีที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ สามารถใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถานบันที่กำลังศึกษาอยู่แทน Concern Letter ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
6.ในกรณีสมัครหลักสูตรปริญญาสำเนาหนังสือแสดงผลการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีน HSK ตามเงื่อนไขแต่ละสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย
7.ในกรณีสมัครเรียนมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง(BLCU)ใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ชุด
8.ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 6,000 บาท (เงินมัดจำจะนำมาหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
   สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม หรือโอนเข้าบัญชีในนาม ชื่อบัญชี  “ดวงรัตน์  แซ่ลี้
                           ธนาคารกสิกรไทย     สาขาสีลม                      บัญชีออมทรัพย์         เลขที่ 789-2-05183-0
                           ธนาคารกรุงเทพ        สาขาซี.พี. ทาวเวอร์        บัญชีออมทรัพย์          เลขที่ 047-7-03341-9

   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุลผู้สมัครมาที่
โทรศัพท์ 0-2267-0917  (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ สแกนหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ E-mail: knowchinese.com@hotmail.com หรือ ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงินอย่างชัดเจนมาที่ Line หรือ WeChat id: wisdom-knowchinese

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร พร้อมระบุรายละเอียดหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน มาที่:
               ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม
               120 ชั้น 9 ห้อง 900 อาคารเกษมกิจ (ตรงข้ามตึก ซี.พี.ทาวเวอร์) ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500    

หลังจากทำการส่งเอกสารออกมาแล้ว กรุณาแจ้งเลขที่ส่งออกกลับมาทางศูนย์ฯ เพื่อที่ทางศูนย์ฯจะสามารถตามเอกสารได้ในกรณีที่เอกสารยังไม่มาถึงตามกำหนด (ทางศูนย์ฯ ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ ขอความกรุณาอย่าส่งเอกสารมาติดวันหยุดดังกล่าว)

กรณีสมัครเรียนตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป สามารถขอรับแบบฟอร์มการตรวจร่างกายได้กับทางศูนย์ฯ หรือสถานทูตจีน

*** ขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินมัดจำ ในกรณีที่
1.    ผู้สมัครทำการยกเลิกกับทางศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
2.    ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาทุกสาขาวิชา ไม่ผ่านการพิจารณา จากทางมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
3.    เมื่อทางศูนย์ฯ ดำเนินการยื่นเอกสารขอวีซ่าประเทศจีน แล้วไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานทูตจีน

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2267-0915, 0-2267-0916
มือถือ. 08-6308-7099  Line และ WeChat id: wisdom-knowchinese