dot
dot
dot
bulletBeijing Normal University
bulletBeijing Language and Culture University
bulletCapital Normal University
bulletUniversity of International Business and Economics (UIBE)
bulletTianjin University of Commerce
bulletNankai University
bulletShanghai University
bulletShanghai Normal university
bulletShanghai University of Traditional Chinese Medicine
bulletZhejiang University
bulletSchool of oversea education of Soochow University
bulletXiamen University
bulletGuangdong University of Foreign Studies
bulletGuangxi Normal University
bulletShenzhen University
bulletYunnan Normal University
dot
dot
bulletZhejiang RongHuai International School
dot
dot
bulletเรียน ภาษาจีน พารวย
bulletศัพท์ธุรกิจ จีน - ไทย
dot
dot
bulletรวยด้วย สินค้าจีน
bulletล้วงลึกธรรมเนียม การค้าจีน
bulletคู่มือจัดหา สินค้าจีน
dot
dot
bulletข่าวในประเทศ จีน
bulletข่าววัฒนธรรม จีน
bulletข่าวการเมือง จีน
bulletข่าวกีฬา จีน
dot
dot
bulletความคิดเพื่อชีวิตที่ดี
bulletวีซ่าน่ารู้
bulletHSK คืออะไร
dot
ไม่ใช่สมาชิก : กรอกอีเมล เพื่อรับข่าวสาร

dot
dot
สมัครสมาชิก : รับข่าวสาร โปรโมชั่น โพสต์รูปได้ ฯลฯ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
Other links
dot
bulletเวปไซต์เรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletกระเป๋า
dot
แนะนำโรงเรียนสอนภาษาจีน
dot
หลักสูตรภาษาจีนกลางระยะสั้น

  หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น

1. หลักสูตรภาษาจีนกลางระยะสั้น
• ระยะเวลาการเรียน วันที่ 5 พฤษภาคมถึงวันที่ 27 มิถุนายน ปี 2014 (8 สัปดาห์)
• กำหนดการการเรียน วันที่ 5 พฤษภาคม รายงานตัว
• เป้าหมายการเรียน กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนกลาง หรือมีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง หากนักศึกษามีพื้นฐานภาษาจีนกลางในระดับที่ค่อนข้างสูงกว่า ควรสมัครเรียนหลักสูตรภาษาจีนกลางระยะยาว
• เวลาการเรียนช่วงเช้า: เน้นการฟัง และการสนทนาภาษาจีน พร้อมทั้งด้านการอ่าน และการเขียน
                   ช่วงบ่าย: วิชาด้านวัฒนธรรม เช่น การเขียนพู่กันจีน, การตัดกระดาษเป็นภาพ และกังฟู เป็นต้น
• การท่องเที่ยว (ชำระด้วยตนเอง) มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยในการจัดกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อชมเมืองเซี่ยเหมิน, QuanZhou, ZhangZhou, LongYan หรือภูเขา WuYi เป็นต้น ท่องเที่ยวอย่างอิสระ ซึ่งจะต้องจัดเป็นกลุ่ม 15 คนขึ้นไป
• ประกาศนียบัตรทีได้รับ
ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน (ตามระยะเวลาการศึกษา)
• กำหนดการรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 12 เมษายน

• ค่าใช้จ่ายต่างๆ
           ค่าสมัคร 240 หยวน
           ค่าเรียน 5,600 หยวน
           หมายเหตุ: รวมค่าเรียน  ค่าอุปกรณ์พู่กันจีน ค่าตำราหนังสือและค่าเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ  (สำหรับนักศึกษาที่แทรกชั้นเรียนต้องการซื้อหนังสือด้วยตัวเอง)
• ค่าอาหาร 600 หยวนต่อเดือนโดยประมาณ นักศึกษาสามารถรับประทานอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยได้
• ค่าประกัน และรักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถชำระด้วยตัวเอง หรือสามารถร่วมประกันชีวิตแบบกลุ่มของมหาวิทยาลัยได้ ราคาอยู่ระหว่าง 50 หยวน ถึง 100 หยวน

หมายเหตุ: 1. เมื่อเรียนจบหลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 8 สัปดาห์ สามารถเรียนต่อหลักสูตรการพูดภาษาจีนแบบเร่งรัด 4 สัปดาห์ได้ โดยชำระค่าเรียน 2,400 หยวน
              2. ตารางการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้เรียน

 

2. หลักสูตรการพูดภาษาจีนกลางแบบแร่งรัด
• ระยะเวลาการเรียน  วันที่ 30 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม ปี 2014 (4 สัปดาห์)
• กำหนดการการเรียน วันที่ 30 มิถุนายน รายงานตัว
• เป้าหมายการเรียน ผู้เรียนใหม่ที่พอมีพื้นฐานภาษาจีน แต่ไม่สามารถสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว
• เวลาการเรียนช่วงเช้า: ช่วงเช้าเน้นปลูกฝังความสามารถในการสื่อสารทางพูดเป็นหลัก พร้อมด้วยการนำปัจจัย  ภาษา หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างตรงกับกิจกรรมที่ทั้งด้านชีวิตประจำวัน  การเรียน  การสื่อสารเป็นต้น มาใช้ในการเรียนการสอน
                  ช่วงบ่าย: วิชาด้านวัฒนธรรม เช่น การเขียนพู่กันจีน, การตัดกระดาษเป็นภาพ และกังฟู เป็นต้น
• การท่องเที่ยว (ชำระด้วยตนเอง) มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยในการจัดกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อชมเมืองเซี่ยเหมิน, QuanZhou, ZhangZhou, LongYan หรือภูเขาWuYi เป็นต้น ท่องเที่ยวอย่างอิสระ ซึ่งจะต้องจัดเป็นกลุ่ม 15 คนขึ้นไป
• ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
   ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน (ตามระยะเวลาการศึกษา)
• กำหนดการรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม  

• ค่าใช้จ่ายต่างๆ
          ค่าสมัคร 240 หยวน
          ค่าเรียน 3,200 หยวน
          หมายเหตุ: รวมค่าเรียน  ค่าอุปกรณ์พู่กันจีน ค่าตำราหนังสือและค่าเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ  (สำหรับนักศึกษาที่แทรกชั้นเรียนต้องการซื้อหนังสือด้วยตัวเอง)
• ค่าอาหาร 600 หยวนต่อเดือนโดยประมาณ นักศึกษาสามารถรับประทานอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยได้
• ค่าประกัน และรักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถชำระด้วยตัวเอง หรือสามารถร่วมประกันชีวิตแบบกลุ่มของมหาวิทยาลัยได้ ราคาอยู่ระหว่าง 50 หยวน ถึง 100 หยวน

หมายเหตุ: 1. สามารถสมัครพร้อมกันทั้งสองหลักสูตร คือ ภาษาจีนระยะสั้น 8 สัปดาห์ และการพูดภาษาจีนเร่งรัด 4 สัปดาห์ คิดค่าเรียนรวมสองหลักสูตร 8,000 หยวน 
               2. ตารางการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้เรียน

 

3. หลักสูตรเรียนรู้ประเทศจีน
• ระยะเวลาการเรียน   วันที่ 30 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม ปี 2014 (4 สัปดาห์)
• กำหนดการการเรียน วันที่ 30 มิถุนายน รายงานตัว
• เป้าหมายการเรียน   นักศึกษาชาวต่างชาติระดับมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเรียนเก็บหน่วยกิตช่วงซัมเมอร์ เงื่อนไขผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานภาษาจีน และความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ดี
• เวลาการเรียนช่วงเช้า: เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถทักษะทางด้านการสื่อสารทางการสนทนาในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับหัวข้อ รวมไปถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนทักษะภาษาเป็นต้น
                   ช่วงบ่าย: 1. เกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศจีน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม เป็นต้น บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

                                        2. เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีจากประสบการณ์จริง เช่น การเขียนพู่กันจีน ตัดกระดาษ กังฟูจีนเป็นต้น 
                                3. เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว และเยี่ยมชมบริษัทในเซี่ยเหมิน
• ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
   หลังจากจบหลักสูตร ทางOverseas Education College จะออกหนังสือรับรองการจบหลักสูตร และหนังสือแสดงผลการศึกษา ตามที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรสามารถนำคะแนนและหนังสือรับรองคิดเป็นหน่วยกิตได้ แนะนำให้เปลี่ยนเป็น 4 – 6 หน่วยกิต
• กำหนดการรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 14 มิถุนายน  
• ค่าใช้จ่ายต่างๆ
             ค่าสมัคร 240 หยวน
             ค่าเรียน 5,600 หยวน
             หมายเหตุ: รวมค่าเรียนภาษาจีน ค่าบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ค่าการเรียนวัฒนธรรมจีนตามภาคปฏิบัติ การเยี่ยมชมสถานที่ในเซี่ยเหมิน การเยี่ยมชมบริษัท ค่าตำราหนังสือและค่าเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ  (สำหรับนักศึกษาที่แทรกชั้นเรียนต้องการซื้อหนังสือด้วยตัวเอง)
• ค่าอาหาร 600 หยวนต่อเดือนโดยประมาณ นักศึกษาสามารถรับประทานอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยได้
• ค่าประกัน และรักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถชำระด้วยตัวเอง หรือสามารถร่วมประกันชีวิตแบบกลุ่มของมหาวิทยาลัยได้ ราคาอยู่ระหว่าง 50 หยวน ถึง 100 หยวน
• การท่องเที่ยว (ชำระด้วยตนเอง) มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยในการจัดกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อชมเมืองเซี่ยเหมิน, QuanZhou, ZhangZhou, LongYan หรือภูเขา WuYi เป็นต้น ท่องเที่ยวอย่างอิสระ ซึ่งจะต้องจัดเป็นกลุ่ม 15 คนขึ้นไป
• ความร่วมมือของแต่ละกลุ่ม : หากมีการเลือกนักศึกษาไปเข้าร่วมการประชุม 15 คน ภาษา เวลา หลักสูตรและค่าใช้จ่าย สามารถเจรจาต่อรองได้ รายละเอียดข้อมูลอ้างอิงพิจารณาตามกลุ่มชั้นเรียนภาษาจีน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา University of North Carolina at Chapel Hill, Council for Christian Colleges and Universities,Eckerd College, Bentely College, ประเทศเนเธอร์แลนด์ University College Utrecht

หมายเหตุ: 1. เมื่อเรียนจบหลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 8 สัปดาห์ สามารถเรียนต่อหลักสูตรเรียนรู้ประเทศจีน 4 สัปดาห์ได้ โดยชำระค่าเรียน 4,800 หยวน
              2. ตารางการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้เรียน


Xiamen University

Xiamen University article
หลักสูตรภาษาจีนกลางระยะยาว หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับประกาศนียบัตร และปริญญาตรี
หลักสูตรภาษาจีนกลางระยะยาว และหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาโท (บรรยายภาษาอังกฤษ)
ค่าใช้จ่ายต่างๆ และรายละเอียดหอพักCopyright © 2010 All Rights Reserved.

หน้าแรก l ศึกษาต่อประเทศจีนระยะยาว l จองตั๋วเครื่องบินในจีน l ทำเว็บไซต์ภาษาจีน l รวมกระทู้ l ติดต่อเรา l ถามตอบยอดฮิต

ฝ่ายการศึกษาต่อประเทศจีนโทรศัพท์: 0-2267-0915-6(จ-ศ 9:00-18:00 น.) นอกเวลา: 086-308-7099 (โทรได้ทุกวัน) โทรสาร: 0-2267-0917 ติดต่อตั๋วเครื่องบินและตั๋วรถไฟ: 086-327-6136