dot
dot
dot
bulletBeijing Normal University
bulletBeijing Language and Culture University
bulletCapital Normal University
bulletUniversity of International Business and Economics (UIBE)
bulletTianjin University of Commerce
bulletNankai University
bulletShanghai University
bulletShanghai Normal university
bulletShanghai University of Traditional Chinese Medicine
bulletZhejiang University
bulletSchool of oversea education of Soochow University
bulletXiamen University
bulletGuangdong University of Foreign Studies
bulletGuangxi Normal University
bulletShenzhen University
bulletYunnan Normal University
dot
dot
bulletZhejiang RongHuai International School
dot
dot
bulletเรียน ภาษาจีน พารวย
bulletศัพท์ธุรกิจ จีน - ไทย
dot
dot
bulletรวยด้วย สินค้าจีน
bulletล้วงลึกธรรมเนียม การค้าจีน
bulletคู่มือจัดหา สินค้าจีน
dot
dot
bulletข่าวในประเทศ จีน
bulletข่าววัฒนธรรม จีน
bulletข่าวการเมือง จีน
bulletข่าวกีฬา จีน
dot
dot
bulletความคิดเพื่อชีวิตที่ดี
bulletวีซ่าน่ารู้
bulletHSK คืออะไร
dot
ไม่ใช่สมาชิก : กรอกอีเมล เพื่อรับข่าวสาร

dot
dot
สมัครสมาชิก : รับข่าวสาร โปรโมชั่น โพสต์รูปได้ ฯลฯ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
Other links
dot
bulletเวปไซต์เรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletกระเป๋า
dot
แนะนำโรงเรียนสอนภาษาจีน
dot
UIBE หลักสูตรอบรมภาษาจีน

หลักสูตรการอบรมภาษาจีน

แนะนำหลักสูตร

ภาษาจีนทั่วไป  : หลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง หลักสูตรนี้เน้นการฟัง  การพูด  การอ่านและวัฒนธรรมจีนเป็นต้น  ฝึกอบรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนพัฒนาความรู้ทางภาษาจีนในทุกด้าน เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาจีน

ภาษาจีนธุรกิจ : หลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ นักศึกษาจำเป็นต้องผ่านการเรียนภาษาจีนมาอย่างน้อย 100 ชั่วโมง มีพื้นฐานความรู้ทางคำศัพท์ 200-300 คำหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจมีระดับที่ต่างกัน รวมถึงวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ  การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ  การฟังภาษาจีนธุรกิจ การอ่านภาษาจีนเป็นต้น นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้ภาษาจีน และเข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกภาษา นักศึกษาจะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศจีน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศจีนเพิ่มขึ้นสามารถเข้าใจสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและทางธุรกิจได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมีความสามารถและความชำนาญในการใช้ภาษษจีนในการแลกเปลี่ยนสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด
                    ทางมหาวิทยาลัย UIBE ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม "ภาษาจีนเร่งรัด" ซึ่งมีการจัดหลักสูตรมาอย่างดีสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะปรับความรู้ทางภาษาจีนอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาอันสั้น
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม:เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น

เป้าหมายการอบรม: เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนระดับสูง หลักสูตรวิทยาศาสตร์และหลักสูตรต่างๆ จะทำให้ความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของผู้เรียน มีความพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

วิธีการการเรียนการสอน: แบ่งกลุ่มนักเรียนตามพื้นฐานที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาทั้งในวิชาเรียนปกติและวิชาเพิ่มเติมที่จะรวมการเรียนการสอนในชั้นเรียน (โต้วาทีฝึกงานการแข่งขันพูด  และอื่น ๆ )

รายละเอียดหลักสูตร: หนึ่งภาคการศึกษามี 16 สัปดาห์สัปดาห์ 30 ชั่วโมง  นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้อาจารย์แนะนำนักศึกษา และให้นักศึกษาได้ทบทวนกับวิชาวิชาต่างๆ
วิชาบังคับ:อภิปรายหัวข้อร้อนทางสังคมหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการสนทนาทางธุรกิจการค้า ติวข้อสอบHSK เป็นต้น

วิธีการจัดการ: หลักสูตรนี้ใช้วิธีการจัดการที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงสำเนียงภาษาแม่เพื่อความสำเร็จการเรียนรู้ทางภาษาจีนให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

เงื่อนไขพื้นฐานของผู้สมัคร
                     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อายุ 18 ปีขึ้นไป  สุขภาพแข็งแรงหากอายุไม่ถึง 18 ปี  ต้องได้รับการยินยอมจากทางมหาวิทยาลัย  และมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง

ระยะเวลารับสมัครและเอกสารที่สำคัญ
1. ระยะเวลารับสมัคร
    ภาคการศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง:ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน–30มิถุนายนของทุกปี
    ภาคการศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ:ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม–30ธันวาคมของทุกปี

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
   (กรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน เท่านั้น และเอกสารการสมัครจะไม่ได้รับคืน)
◆ กรอกแบบฟอร์มการสมัครของทางมหาวิทยาลัย
◆ วุฒิการศึกษา และหนังสือแสดงผลการศึกษา
◆ สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรองผู้สมัคร
◆ นักศึกษาอายุที่ต่ำกว่า 18 ปี ต้องนำใบรับรองของผู้ปกครอง
◆ สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน
◆ รูปถ่าย 2 ใบ  ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน พื้นหลังสีขาว  ไม่สวมหมวก

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
1. ค่าสมัคร : 660 หยวน
2. ค่าเล่าเรียน
ภาษาจีนทั่วไป และภาษาจีนธุรกิจ:เทอมแรก 9900  หยวนต่อคน ตั้งแต่เทอมที่สองเทอมละ9100 หยวนต่อคน

สูตรเร่งรัดภาษาจีน: เทอมแรก 19800 หยวนต่อคน  เทอมที่สองขึ้นไป 18800 หยวนต่อคน
(ต้องชำระเงินล่วงหน้า 2000 หยวนต่อคน  หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด3000 หยวนต่อคน และทางมหาวิทยาลัยจะคิดรวมเป็นค่าเทอม และจะไม่คืนเงิน)

การจบหลักสูตร
                     นักศึกษาที่จบหลักสูตรทั้งหมด และได้สอบผ่าน การทดสอบต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยจะมอบประกาศนียบัตรรับรอง การจบหลักสูตร

      

 
University of International Business and Economics(UIBE)

International Undergraduate Programs (General Education in English)
UIBE หลักสูตรระยะสั้น
UIBE หลักสูตรเตรียมศึกษา
UIBE หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคภาษาจีน)
UIBE หลักสูตรปริญญาโท (ภาคภาษาจีน)
UIBE หลักสูตรปริญญาเอก (ภาคภาษาจีน)
UIBE International Undergraduate Programs (General Education in English)
UIBE Master's Degree (in English)
UIBE Doctoral Degree (in English)
UIBE หอพักในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัยCopyright © 2010 All Rights Reserved.

หน้าแรก l ศึกษาต่อประเทศจีนระยะยาว l จองตั๋วเครื่องบินในจีน l ทำเว็บไซต์ภาษาจีน l รวมกระทู้ l ติดต่อเรา l ถามตอบยอดฮิต

ฝ่ายการศึกษาต่อประเทศจีนโทรศัพท์: 0-2267-0915-6(จ-ศ 9:00-18:00 น.) นอกเวลา: 086-308-7099 (โทรได้ทุกวัน) โทรสาร: 0-2267-0917 ติดต่อตั๋วเครื่องบินและตั๋วรถไฟ: 086-327-6136