แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

Beijing Language and Culture University

 

  

 

ประวัติโดยย่อ

      มหาวิทยาลัยภาษา และวัฒนธรรมปักกิ่งก่อตั้งเมื่อปี 1950 เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน สำหรับชาวต่างประเทศ ต่อมาในปี 1962 ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ” และจากประสบการณ์มากว่า 40ปี ที่มีการศึกษาค้นคว้า และสร้างสมประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติและได้ยกระดับให้เป็น “ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ” ในปี 1996 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนภาษาและวัฒนธรรมแก่ชาวต่างชาติ ทั้งยังมีหลักสูตรครูในการสอนภาษาจีนที่เป็นภาษาที่ 2 โดยอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง
      มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งมีอาจารย์รวม 800 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์กว่า 300 คน โดยศาสตราจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนกลางให้นักศึกษาชาวต่างชาติมีจำนวนถึง 1 ใน 3 ของอาจารย์ทั้งหมดที่ได้รับประกาศนียบัตรการสอนภาษาจีนกลางให้กับชาวต่างชาติ อาจารย์เหล่านี้ล้วนมีประสบการณ์การสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการสอน และมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก ทั้งนี้ ตั้งแต่ทศวรรษที่ 90 เป็นต้นมา มีนักศึกษาที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศต่าง ๆ ถึง 14 คน และยังมีอีกไม่น้อยที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการหรือเป็นล่ามประจำตัวของระดับผู้นำประเทศ เป็นต้น

Beijing Language and Culture University (BLCU)  

Chinese Language Programs 2014 for International Applicants

 

Non-Degree Programs

 IShort - term Programs (not over 1 semester)
      A. Regular course (20 hours per week)
  

Duration Tuition/
       (RMB)
Deadline of
Application
Feb.27 — Jul.04, 2014                        (one semester)
Mar.03 — Mid of Jul, 2014                   (Business Chinese)
Feb.27 — Mar.26, 2014                       (4 weeks)
11,600
11,600
 3,500
Jan.10,2014
Apr.03 — Jun.25, 2014                        (12 weeks) 8,300 Feb.28,2014
Jun.30 — Jul.25, 2014                   (Intensive Taichi course, 4 weeks)
Jun.30 — Jul.25, 2014                         (4 weeks)
12,150
3,500
May 30,2014
Jul.10 — Aug.20, 2014                         (6 weeks)
Jul.17 — Aug.20, 2014                         (5 weeks)
Jul.24 — Aug.20, 2014                         (4 weeks)
Jul.24 — Aug.20, 2014                (Experiential Taichi course, 4 weeks)
4,800
4,200
3,500
10,800
Jun.13, 2014
Jun.20, 2014
Jun.27, 2014
Jun.27, 2014
Jul.31 — Aug.27, 2014                         (4 weeks) 3,500 Jul.04, 2014
Sept.18 2014 — Jan.23, 2015               (one semester)
Sept.08 — Mid of Jan, 2015                  (Business Chinese)
Sept.18 — Dec.03, 2014                       (12 weeks)
11,600
11,600
8,300
Jul.15, 2014
Dec.18 2014—Jan.21, 2015                  (5 weeks) 4,200 Nov.14, 2014

 

        B. Intensive course (30 hours per week)
 

Duration Tuition/
       (RMB)
Deadline of
Application
Feb.27 — Jul.04, 2014                       (one semester) 19,100 Jan.10, 2014
Apr.03 — Jun.25, 2014                       (12 weeks) 12,500 Feb.28, 2014
Jul.24 — Aug.20, 2014                       (4 weeks) 5,300 Jun.27, 2014
Jul.31 — Aug.27, 2014                       (4 weeks) 5,300 Jul.04, 2014
Sept.18, 2014 — Jan.23, 2015           (one semester) 19,100 Jul.15, 2014
Sept.18 — Dec.03, 2014                    (12 weeks) 12,500 Jul.15, 2014

  

II、Long - term Programs (one year)
  A. Chinese Language Programs

 

Duration Tuition/
       (RMB)
Deadline of
Application
Mar.03, 2014 — mid of Jan. 2015        (Chinese Language Studies) 23,200 Jan.10, 2014
Mar.03, 2014 —  (Chinese Painting & Calligraphy) 24,900 Jan.10, 2014
Sept.08, 2014 — mid of Jul. 2015       (Chinese Language Studies) 23,200 Jul.15, 2014
Sept.08, 2014 — (Chinese Painting & Calligraphy) 24,900 Jul.15, 2014
Sept.08, 2014 — (Chinese Preparatory Course) 34,400 Jul.15, 2014

   

 

III、Teachers" Training Programs  

 

Duration Tuition/
       (RMB)
Deadline of
Application
Jul.10 — Aug.06, 2014 3,800 Jun.13, 2014
For more of Teachers" Training Programs please visit http://www.bjlcu.com/

 

 

Degree Programs

 

 IAdvanced Visiting Scholor Programs

Duration Tuition/
       (RMB)
Deadline of
Application
Sept.08, 2014 — mid of Jul. 2015 28,200 May 16, 2014

 

IICollege Certificate Programs (2 years)

 

Duration Tuition/
       (RMB)
Deadline of
Application
Mar.03, 2014 — mid of Jan. 2016     (Chinese Language Studies) 23,200 Jan.10, 2014
Sept.08, 2014 — mid of Jul. 2016     (Chinese Language Studies) 23,200 Jul.15, 2014

  

III、B.A. Programs (4 years)

 

Duration Tuition/
       (RMB)
Deadline of
Application
Mar.03, 2014 — mid of Jan. 2018    (Chinese Language Studies) 23,200 Jan.10, 2014

Mar.03, 2014 — (Chinese/English Bilingual Studies)
                       (Chinese/ Japanese Bilingual Studies)

24,900 Jan.10, 2014
Mar.03, 2014 — (Chinese Painting & Calligraphy) 24,900 Jan.10, 2014
Sept.08, 2014 — mid of Jul. 2018  (Chinese Language Studies, etc.) 23,200 Jul.15, 2014
Sept.08, 2014 —  (Chinese/English Bilingual Studies)
                           (Chinese/ Japanese Bilingual Studies)
24,900 Jul.15, 2014
Sept.08,2014 —   (Chinese Painting & Calligraphy) 24,900 Jul.15, 2014
Sept.08,2014 —   International Economics and Trade (instruction language English) 24,900 Jul.15, 2014

 

IV、M.A. Programs (3 years) 

Duration Tuition/
       (RMB)
Deadline of
Application
Sept.08, 2014 — mid of Jul. 2017 25,700

(1) Dec.12, 2013
(2) May.16, 2014

Sept.08, 2014 — Literature and Art Studies (Chinese Calligraphy and Aesthetics) 30,700
Sept.08, 2014 — International Politics (International Economics; instruction language English) 25,700

 

 

V、Ph.D. Programs (3 years)

 

Duration Tuition/
       (RMB)
Deadline of
Application
Sept.08, 2014 — mid of Jul. 2017 28,200 (1) Dec.12, 2013
(2) May.16, 2014

 

 

Notes:
           1. The tuition fee covers the cost for textbooks.
           2. Application fee: Degree program 800 RMB/student, Non-Degree program 600 RMB/student.

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรและปริญญาตรี 
        1. อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
        2. จบมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาโท 
        1. อายุน้อยกว่า 40 ปี
        2. จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
        3. ผ่านการสอบเข้า

คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาเอก 
       1. อายุต่ำกว่า 45 ปี
       2. จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
       3. มีจดหมายรับรอง 2 ฉบับจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ซึ่งจะต้องเป็นศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์)
       4. ผ่านการสอบเข้า

Advanced Visiting scholar Program 
       1. กำลังเรียนในระดับปริญญาเอก หรือ เรียนจบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย ในประเทศจีน
       2. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรศึกษาวิจัยในหัวข้อพิเศษ

หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลาง 1- 2 ปี
        1. อายุระหว่าง 18 – 45 ปี
        2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางระยะสั้นน้อยกว่า 6 เดือน
        1. อายุระหว่าง 18 – 60 ปี
        2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

หลักสูตรอบรมอาจารย์สอนภาษา 
       1. จบปริญญาตรี
       2. สนใจจะสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2

ระยะเวลาการรับสมัคร
       หลักสูตรปกติและหลักสูตรเร่งรัดแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
       ภาคเรียนที่ 1 (ช่วงฤดูใบไม้ร่วง) เปิดเรียนประมาณกลางเดีอนกันยายน สมัครก่อนเดือนมิถุนายน
       ภาคเรียนที่ 2 (ช่วงฤดูใบไม้ผลิ) เปิดเรียนประมาณเดือนมีนาคม สมัครก่อนเดือนธันวาคม 
       หลักสูตรเร่งรัด  เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และกันยายนของทุกปี ซึ่ง หนึ่งภาคการศึกษาจะเรียน 20 สัปดาห์หรือกว่า 4 เดือน และจะมีการสอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อวัดผลการเรียนการสอนของทั้งนักศึกษา  และอาจารย์ นอกจากนั้นยังได้สอบวัดระดับ HSK  พร้อมทั้งได้ใบรับรองการศึกษา