แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

Shanghai University of Traditional Chinese Medicine

 

       

ประวัติโดยย่อ  

     มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ตั้งขึ้นเมื่อปี 1956 เป็นหนึ่งในสี่สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งขึ้น หลังการสร้างประเทศจีนใหม่ โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การวิจัยศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจางเจียง เขตผูตง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 600 ไร่  มีอาคารการเรียนการสอน อาคารปฏิบัติการ อาคารข้อมูลและหนังสือ ตึกประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ศูนย์กีฬา พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
    
     ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมด 8,600 คน ระดับปริญญาเอกจำนวน  413 คน ปริญญาโทจำนวน  1,070 คน ปริญญาตรี (รวมนักศึกษาวิทยาลัย) จำนวน  5,346 คน การศึกษาผู้ใหญ่จำนวน 1,690 คน  นักศึกษาชาวต่างชาติประจำจำนวน  825 คน โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ อีก 14 แห่ง นักศึกษาชาวต่างชาติในหลักสูตรระยะสั้นจากประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, อิตาลี ฯลฯ ประมาณ 30 ประเทศ และภูมิภาคมากกว่า
1,000 แห่งทุกปี
    
     เกือบ 50 ปีที่ผ่านมา มีศิษย์เก่าที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้และเป็นผู้ชำนาญเฉพาะด้านยาสมุนไพรจีนมากมาย กว่า 60 ประเทศและทั่วภูมิภาค โดยทางมหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ 600 กว่าท่าน สมาชิกของสภาวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน
และแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศจีนหลายท่าน
    
     ในปัจจุบัน มีวิทยาลัยและแผนกต่างๆรวมทั้งสิ้น 19 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลในสังกัด 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสู่กวง โรงพยาบาลหลงหัว โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนและตะวันตกเยวี้ยหยาง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับ 3 A โรงพยาบาลนอกสังกัดอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลผูถอ และโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  มีวิทยาลัยวิจัย 16 แห่ง ศูนย์วิจัย 10 แห่ง นอกจากนี้ยังตั้งกระทรวงศึกษาธิการ 3 แห่ง คือ การวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติขั้นพื้นฐานและการสอนฐานการฝึกอบรมพรสวรรค์ การฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้สำหรับนักศึกษา การฝึกอบรมวัฒนธรรมคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกสาขาระดับหนึ่งมี 3 สาขาวิชา แพทย์แผนจีน ผลิตแพทย์จีน รวมจีนและตะวันตกแพทยศาสตร์ หลักสูตรปริญญาเอกเป็นสาขาระดับสองมี 15 สาขาวิชา
หลักสูตรปริญญาโทมี 23 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรีมี 16 สาขาวิชา และยังมี 9 สาขาวิชาสำหรับปริญญาตรีการศึกษาต่อเนื่อง

                  

หลักสูตรการศึกษาภาษาจีนระยะสั้น


ระดับชั้นเรียน : ตามเวลา ตามความต้องการ ตามระดับภาษาจีน และแบ่งห้องเรียนเป็นระดับเบื้องต้น ระดับกลาง ระดับสูง

วิชาบังคับ : ภาษาจีนกลางระยะสั้นแบบเร่งรัด การสนทนาประจำวัน การฟัง

วิชาเลือก : วัฒนธรรมจีน  อาหารจีนบำบัด  การวาดภาพแบบจีน   เพลงประจำชนชาติต่างๆ  มวยไทเก๊ก เป็นต้น

ได้รับใบรับรอง : ใบรับรองจบหลักสูตร


เอกสารการสมัคร

สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
แบบฟอร์มใบสมัครศึกษาที่ประเทศจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ค่าสมัคร : 300 หยวน
ค่าเรียน  : 1 สัปดาห์ 1,200 หยวน/คน , 2 สัปดาห์ 2,000 หยวน/คน , 3 สัปดาห์ 2,800 หยวน/คน , 4 สัปดาห์ 3,200 หยวน/คน

หลักสูตรการศึกษาภาษาจีนกลางระยะยาว

เปิดเทอม เวลาเรียน ระดับชั้นเรียน ค่าสมัคร ค่าเรียน เอกสารการสมัคร ใบรับรอง
ฤดูใบไม้ผลิ
(ต้นเดือน มี.ค.)
จ.-ศ. 8:50-12:00
20 สัปดาห์/เทอม
ระดับเบื้องต้นA
(ผู้เรียนระดับต้น)
ระดับเบื้องต้นB (ระดับกลาง, ระดับสูง)
450 หยวน 9,000
หยวน/เทอม
สำเนาหนังสือเดินทาง
(มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
แบบฟอร์มใบสมัครการศึกษาต่อประเทศจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ใบรับรองจบหลักสูตร
ฤดูใบไม้ร่วง
(ต้นเดือนก.ย.)
จ.-ศ. 8:50-12:00
20 สัปดาห์/เทอม
ระดับเบื้องต้นA
(ผู้เรียนระดับต้น)
ระดับสูงA, ระดับสูง B

หมายเหตุ : แบ่งห้องเรียนตามระดับ คือ ระดับเบื้องต้น, ระดับกลาง, ระดับสูง

1. วิชาบังคับ : การพูด, การฟัง, การอ่าน, การเขียน, ไวยากรณ์, วัฒนธรรมจีน
2. กำหนดเวลาเรียน : ครึ่งปีขึ้นไป (ไม่เกินสามปี)
3. วิชาเลือก : นวดแพทย์แผนจีน, มวยไทเก๊ก, เพลงประจำชนชาติต่างๆ, ทฤษฎีพื้นฐานแพทย์แผนจีน เป็นต้น
4. ฝึกการสอนภาษา : เมื่อแต่ละภาคการศึกษา จะมีกิจกรรมการสอนภาษาให้นักศึกษาชาวต่างชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

หลักสูตรภาษาจีนกลาง
หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

     จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบ
     HSKระดับ 3 ขึ้นไป

แนวทางรายวิชา : วิชาแพทย์แผนจีน และวัฒนธรรม

เกี่ยวกับหลักสูตร

วิชาบังคับ : ภาษาจีนระดับต้น กลาง สูง และวัฒนธรรมจีน เป็นต้น
วิชากำหนด : วรรณคดีจีน  ประวัติศาสตร์จีน  ทฤษฎีแพทย์แผนจีน  ไวยากรณ์  เป็นต้น
วิชาเลือก : อาหารสมุนไพรจีน  อาหารเพื่อการบำบัดโรคจีน  การประดิษฐ์ตัวอักษรจีน  วาดรูป รำไทเก๊ก เป็นต้น
การเขียนวิทยานิพนธ์ และการตอบ
ฝึกการสอนภาษา : เมื่อแต่ละภาคการศึกษาการจัดระเบียบนักศึกษาต่างชาติไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมการสอนภาษา
ได้รับใบรับรอง : ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร

สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา
สำเนาใบรับรอง HSK3 หรือ HSK3 ขึ้นไป
สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
แบบฟอร์มใบสมัครมาเรียนทีประเทศจีนสำหรับนักศึกษาต่างตาติ

เวลาเปิดเทอม : ต้นกันยายนของทุกปี

ค่าใช้จ่าย :  ค่าสมัคร450   หยวน
                    ค่าลงทะเบียน   1,250   หยวน
                    ค่าเรียน  22,000   หยวน/ครั้ง (ยังไม่รวมค่าหนังสือ)

หลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมแพทย์แผนจีน

สาขาวิชา วิชาหลัก(Major Courses) เปิดเทอม คุณสมบัติ
ผู้สมัครเรียน
พื้นฐานทฤษฎี TCM
(หลักสูตร 1 ปี)
Fundamentals of Traditional Chinese Medicine, TCM Diagnostics, Science of Chinese Herbs, Science of Chinese Herbs Formulas, Modern TCM Chinese, Chinese Medical History, Science of Herbal Diet,
Medical Psychology, TCM and Chinese Culture, Healthcare Exercises, etc.
ก.ย.ของทุกปี มีพื้นฐาน หรือความชำนาญด้านการแพทย์
HSK ระดับ 3 ขึ้นไป
พร้อมด้วยความสามารถการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนทั่วไป
การแพทย์
แผนจีน
(หลักสูตร 2 ปี)
Fundamentals of Traditional Chinese Medicine, TCM Diagnostics, Science of Chinese Herbs, Science of Chinese Herbs Formulas, TCM Internal Medicine, TCM Gynecology, TCM Traumatology, Chinese Medical History, TCM and Chinese Culture, Science of Herbal Diet,Medical Psychology, Healthcare Exercises,Selection form Inner Canon, Clinical Probation
การฝังเข็ม
(หลักสูตร 2 ปี)
Fundamentals of Traditional Chinese Medicine, TCM Diagnostics, Gross Anatomy, Science of Acupoints and Meridians, Tuina Technique ,Practice of Tuina on Human body, Acupoint Anatomy, Acupuncture and Tuina Therapy ,TCM and Chinese Culture, Healthcare Exercises, Clinical Probation

 

ปรับพื้นฐานวิชาแพทย์แผนจีน 

  วิชาบังคับ วิชาเลือก เปิดเทอม เอกสารในการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
การศึกษาระดับพื้นฐาน(1 เทอม) Fundamentals of Chinese (Listening
Speaking,  Reading and Writing),
Healthcare Exercises, etc.
TCM Tuina Technique ,
Taijiquan  etc.
ก.ย. ทุกปี สำเนาหนังสือเดินทาง
(มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

แบบฟอร์มใบสมัครเรียนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำเนาใบรับรองผลการสอบ HSK
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า,
ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของมหาวิทยาลัย
การศึกษาระดับสูง
(1 เทอม)
Chinese, Chinese used in traditional Chinese Medicine
(Listening, Speaking,Reading
And Writing), Chemistry,etc.
 
TCM Tuina Technique ,
Taijiquanetc.
ก.พ. - มี.ค. ทุกปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า,
HSK ระดับ 3 หรือผ่านการสอบของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : แบ่งห้องตามระดับความรู้ทางภาษาจีน คือ ระดับพื้นฐาน และระดับสูง 

             เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต่างชาติจะได้รับใบรับรองการสำเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ถ้าหากสอบผ่านวิชาสุขภาพและพลศึกษากับวิชาเคมี คะแนนเฉลี่ยสามารถรวมคะแนนวิชาเลือกของหลักสูตรปริญญาตรี เรียนจบหลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาแพทย์แผนจีน ผ่านการสอบเข้าของมหาวิทยาลัย  สามารถศึกษาต่อปริญญาตรี
            ฝึกการสอนภาษา: เมื่อแต่ละภาคการศึกษา จะมีกิจกรรมการสอนภาษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่าย  :  ค่าสมัคร 450 หยวน
                    ค่าเรียน 11,000 หยวน/ครั้ง (ยังไม่รวมค่าหนังสือ) 

สาขาวิชา (หลักสูตรปริญญา)

หลักสูตร วิชาหลัก (Major Courses) ใบรับรอง เปิดเทอม คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
การแพทย์แผนจีน
ระดับปริญญาโท
(หลักสูตร 7 ปี)
Higher Mathematics, physics, Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Fundamentals of Traditional Chinese Medicine ,TCM Diagnostics, Science of Chinese Herbs, TCM Herbal Formulae ,TCM Classics ,Gross Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pathology ,Microbiology, Cell Biology ,Genetics, TCM Internal Medicine, TCM External Medicine, ,TCM Gynecology TCM Pediatrics, Acupuncture and Moxibustion, Ancient Medical Chinese , Medical Ethics , etc. ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
และปริญญาโทแพทยศาสตร์
ก.ย.ทุกปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ผลการเรียนดี
HSK ระดับ 6 ขึ้นไป
ผ่านการเข้าสอบ
การแพทย์แผนจีนระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี)
Fundamentals of Traditional Chinese Medicine ,TCM Diagnostics, Science of Chinese Herbs, TCM Herbal Formulae , Gross Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pathology ,Fundamentals of Diagnostics, Internal Medicine, TCM Internal Medicine, TCM External Medicine, ,TCM Gynecology ,TCM Pediatrics, etc.
ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
ก.ย.ทุกปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
หลักสูตรการฝังเข็ม
ระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี)
Fundamentals of Traditional Chinese Medicine ,TCM Diagnostics, Science of Chinese Herbs,TCM Herbal Formulae,Gross Anatomy, Physiology,Pathology, Science of Meridians and Collaterals and Acupoints , Science of Acupuncture and Moxibustion Techniques, Science of Tuina Techniques, Experiment of Acupuncture and Tuina, Therapy of Acupuncture , Therapy of Tuina, ect. ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ก.ย.ทุกปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
เวชศาสตร์การกีฬา
ระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี)
Basic Theories of Sports, Science of Sports Training, Gross Anatomy, Physiology, Pathology, Fundamentals of Diagnostics, Internal Medicine,
TCM Diagnostics, TCM Orthopedics and Traumatology, TCM Therapy for Tendon Injuries,TCM Nutrition ,Acupuncture, Tuina(Chinese Massage),TCM Therapy for Sports Injuries,etc.
ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ก.ย.ทุกปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
เภสัชสมุนไพรจีน
ระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี)
Higher Mathematics, Fundamentals of Traditional Chinese Medicine, Science of Chinese Herbs, Physical Chemistry, Analytical Chemistry, Pharmacology, Science of Medicinal Plants, Chemistry of Chinese Materia Medica, Identification of Chinese Materia medica, Processing of Chinese Materia medica, Herbal Pharmacology, Herbal Pharmaceutics, etc. ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ก.ย.ทุกปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
ผ่านเข้าสอบเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี

  

หลักสูตรปริญญา (3 ปี)


หลักสูตร
 
ใบรับรอง ค่าสมัคร ค่าเรียน คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
(หลักสูตร 3 ปี)
ปริญญาโท แพทยศาสตร์ 1,700 หยวน/ครั้ง 34,000 หยวน/ครั้ง จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
HSK 6 ขึ้นไป
และผ่านการสอบเข้า
หลักสูตรปริญญาเอก
(หลักสูตร 3 ปี)
ปริญญาเอก แพทยศาสตร์ 1,700 หยวน/ครั้ง 50,000 หยวน/ครั้ง จบปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
HSK 6 ขึ้นไป
และผ่านการสอบเข้า