แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

อัตราค่าบริการ โทรต่างประเทศ ทั่วโลก

โทรต่างประเทศ ราคาประหยัด
ต้นทางปลายทาง เป็นเบอร์บ้านหรือมือถือก็ได้
ไม่ต้อง down load ไม่ต้องต่อ internet

โทรไปจีน 74 สตางค์ต่อนาที โทรไปอเมริกา 80 สตางค์ต่อนาที
โทรไปญี่ปุ่น 1.25 บาทต่อนาที
โทรไปอังกฤษ 59 สตางค์ต่อนาที
และทุกประเทศทั่วโลก ทดลองใช้ได้ รับประกันเสียงชัดเจน

อัตราค่าบริการ โทรทางไกลต่างประเทศ

ชื่อประเทศและเมือง

รหัสเมือง

ราคาต่อนาที (บาท)

A

 

 

Afghanistan

93

14.18

Afghanistan (Mobile)

93

13.91

Albania

355

5.32

Albania (Mobile)

355

9.57

Algeria

213

6.58

Algeria (Mobile)

213

7.53

American Samoa

1684

5.38

Andorra

376

9.27

Angola

244

7.78

Angola (Mobile)

244

11.07

Anguilla

1264

8.4

Antarctica

672

84

Antigua

1268

6.5

Argentina

54

1.19

Buenos Aires

54

0.47

Argentina (Mobile)

54

11.37

 Armenia

 374

4.9 

Armenia (Mobile)

374

10

Aruba

297

5.32

Aruba (Mobile)

297

10.08

Ascension Island

247

28.56

Australia

61

0.83

Australia (Mobile)

61

7.19

Sydney

6113

0.83

Melbourne

6113

0.71

Austria

43

1.19

Vienna

43

0.85

Austria (Mobile)

43

10.47

Azerbaijan

994

6.72

Azerbaijan (Mobile)

994

8.27

 B

 

 

Bahamas 

1242 

2.52 

 Bahrain

973 

6.2 

 Bahrain (Mobile)

973

6.44 

Bangladesh 

 880

4.58 

 Bangladesh (Mobile)

 880

3.05 

Dhaka 

 880

1.47 

 Syhlet

880 

3.49 

Chittagong 

880 

1.85

Barbados

1246

9.24

Belarus

375

11.2

Belarus (Mobile)

375

11.2

Belgium

32

0.93

Belgium (Mobile)

32

13.17

Brussels

32

0.93

Belize

501

13.17

Benin

229

4.09

Benin (Mobile)

229

4.09

Bermuda

1441

4.48

Bhutan

975

8.4

Bolivia

591

4.03

Bolivia (Mobile)

591

5.15

Bosnia-Herzegovina

387

7.27

Bosnia-Herzegovina (Mobile)

387

12.82

Botswana

267

4.81

Botswana (Mobile)

267

10.75

Brazil

55

3

Brazil (Mobile)

55

5.48

Sao Paulo

55

3

Rio de Janeiro

55

3

Belo Horizonte

55

3

Brasilia

55

3

British Virgin Islands

1284

6.16

Negara Brunei

673

3

Bulgaria

359

2.09

Bulgaria (Mobile)

359

13.16

Burkina Faso

226

9.6

Burundi

257

3.92

Burundi (Mobile)

257

3.92

 C

 

 

Cambodia

855

7.56

Cameroon

237

6.72

Doula

237

6.72

Cameroon (Mobile)

237

7.28

Canada

1226

0.8

Cape Verde

238

13.16

Cayman Islands

1345

9.24

Central Africa Rep

236

5.6

Chad

235

10.64

Chile

56

1

Chile (Mobile)

56

8.74

Santiago

56

1

China

86

0.74

Beijing 

86

 0.74

Canton (Guangzhou)

86

0.74

China (Mobile)

86

0.74

Shanghai

86

0.74

Colombia

57

2.8

Pareira

57

1.96

Barranquilla

57

1.4

Medellin

57

1.85

Bogota

57

1.4

cali

57

1.4

Colombia (Mobile)

57

4.9

Congo

242

6.27

Congo (Mobile)

242

6.28

Cook Islands

682

42

Costa Rica

506

3.08

Costa Rica (Mobile)

506

3.08

Croatia

385

2.3

Croatia (Mobile)

385

9.24

Cuba

53

52.64

Cyprus

357

3

Cyprus (Mobile)

357

3

Czech Republic

420

1.04

Czech Republic (Mobile)

420

8.5

D     E     F

 

 

Denmark

45

0.89

Denmark (Mobile)

45

9.24

Copenhagen

45

0.84

Diego Garcia

246

83.81

Djibouti

253

19.6

Dominica

1767

9.52

Dominican Republic

1809

2.77

Dominican Republic (Mobile)

1809

6.36

East Timor

670

84

Ecuador

593

5.88

Quito

593

5.21

Ecuador (Mobile)

593

10.64

Egypt

20

8.96

Egypt (Mobile)

20

11.76

Cairo

20

8.96

El Salvador

503

4.14

El Salvador (Mobile)

503

4.82

Fiji Islands

679

11.87

Finland

358

1.64

Finland (Mobile)

358

7.19

France

33

0.83

Paris

33

0.83

France (Mobile)

33

7.19

French Guiana

594

4.48

French Guiana (Mobile)

594

9.8

French Polynesia

689

9.86

 G     H     I

 

 

Gabon 

 241

4.14 

 Gabon (Mobile)

 241

5.21 

 Germany

 49

0.74 

 Germany (Mobile)

49 

9.45 

 Berlin

 49

 0.74

 Ghana

 233

3.92 

 Accra

 233

3.86 

 Ghana (Mobile)

233 

 7.84

 Greece

 30

0.96 

 Athens

 30

 0.83

Greece (Mobile) 

30 

 9.1

 Greenland

 299

 22.06

Hong Kong 

 852

0.8 

 Hong Kong (Mobile)

 852

0.8 

Hungary 

 36

1.22 

 Budapest

 36

0.97

 Hungary (Mobile)

 36

11.97 

Iceland 

  354 

 1.22

 Iceland (Mobile)

 354

10.17 

India 

 91

6.16 

 Hyderabad

 91

6.16 

 Chennai

 91

6.16 

 New Delhi

 91

6.16 

India (Mobile)

91

6.16

India (Mobile 98)

91

6.16

India (Mobile 94)

91

6.16

Ahmedabad

91

6.33

Bangalore

91

6.16

Indonesia

62

4.49

Jakarta

62

1.64

Indonesia (Mobile)

62

6.16

Iran

98

6.16

Tehran

98

3

Iran (Mobile)

98

7

Iraq

964

10.92

Iraq (Mobile)

964

8.96

Baghdad

964

2.99

Ireland

353

0.74

Dublin

353

0.74

Ireland (Mobile)

353

8.56

Israel

972

1.19

Israel (Mobile)

972

4.07

Tel Aviv

972

0.92

Italy

39

0.89

Rome

39

0.89

Milan

39

0.8\9

Italy (Mobile)

39

12.67

Ivory Coast

225

8.98

 J     K     L     M     N

 

 

 Jamaica

1876 

4.76 

 Jamaica (Mobile)

1876

10.58 

 Japan

81 

1.25 

 Japan (Mobile)

81 

7.2 

 Jordan

962 

5.88 

 Jordan (Mobile)

 962

5.88 

 North Korea

850 

23.8 

 South Korea

 82

1.02 

 Seoul

 82

0.95 

 South Korea (Mobile)

 82

2.3 

 Kuwait

 965

4.42 

 Kuwait (Mobile)

 965

4.42 

Laos

856

4.04

Latvia

371

7

Latvia (Mobile)

371

8.12

Luxembourg

352

1.13

Luxembourg (Mobile)

352

11.3

Macau

853

1.97

Macau (Mobile)

853

2.03

Malaysia

60

1.07

Malaysia (Mobile)

60

2.15

Kuala Lumpur

60

0.96

Maldives

960

12.04

Mexico

52

4.49

Guadalara

52

0.86

Monterrey

52

3\0.85

Mexico City

52

3

Monaco

377

1.79

Monaco (Mobile)

377

9.24

Mongolia

976

2.24

Morocco

212

9.38

Morocco (Mobile)

212

12.89

Myanmar

95

18.48

Nepal

977

14

Nepal (Mobile)

977

13.16

Kathmandu

977

13.14

Netherland Antilles

599

5.14

Netherland Antilles (Mobile)

599

6.22

Netherlands

31

0.77

Amsterdam

31

0.77

Netherlands (Mobile)

31

10.77

New Zealand

64

1.19

New Zealand (Mobile)

64

16.46

Auckland

64

1.19

Nigeria

234

3.43

Nigeria (Mobile)

234

8.4

Northern Mariana Islands

1670

2.04

Norway

47

0.86

Oslo

47

0.86

Norway (Mobile)

47

7.87

 O     P     Q     R

 

 

 Panama

507 

3.3 

 Panama (Mobile)

 507

5.46 

 Philippines

63 

6.5 

Manila 

 63

 7.19

 Philippines (Mobile)

63

7.19 

 Poland

 48

1.01 

 Poland (Mobile)

 48

 8.56

 Portugal

351 

0.91 

Portugal (Mobile)

351

10.77

Puerto Rico

1939

0.89

Romania

40

5.01

Romania (Mobile)

40

12.57

Russia

7

1.9

Central Moscow

7

0.5

Moscow (municipal)

7

0.5

St. Petersburg

7

0.56

Russia (Mobile)

7

2.06

Rwanda

250

6.4

 S     T     U     V     W     X     Y     Z

 

 

 San Marino

378 

2.24 

 Saudi Arabia

966 

 10.61

Saudi Arabia (Mobile) 

966 

9.93 

 Jeddah

966

 8.08

 Riyadh

966 

 6.16

 Singapore

65 

0.8 

 Singapore (Mobile)

 65

 0.8

 South Africa

27 

Johannesburgh 

 27

2.8 

Capetown 

27

2.8 

 South Africa (Mobile)

27

 8.53

 Spain

 34

0.59 

 Spain (Mobile)

34

 9.24

 Madrid

34 

 0.59

 Sri Lanka

94 

5.82 

 Sweden

46 

 0.83

Sweden (Mobile) 

46 

9.24 

 Stockholm

 46

0.83 

 Switzerland

 41

 1.07

 Zurich

41 

1.13 

 Switzerland (Mobile)

41 

17.96 

 Taiwan

 886

4.63 

 Taipei

886 

0.92 

Taiwan (Mobile) 

 886

 4.63

 Thailand

66 

1.4 

Thailand (Mobile)

66

1.4

Bangkok

66

1.34

Turkey

90

3.59

Istanbul

90

2.69

Ankara

90

2.69

Turkey (Mobile)

90

8.38

United Kindom (Mobile)

44

7.87

United Kingdom

44

0.59

London

44

0.59

United Arab Emirates

971

11.13

 United Arab Emirates (Mobile)

 971

 11.97

USA

1

0.8

Hawaii

1

0.8

Alaska

1

0.8

Vietnam

84

6.58

Vietnam (Mobile)

84

8.08

US Virgin Islands

1340

1.23