แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

Tianjin University of commerce

 

 

 

ประวัติโดยย่อ

                    "มหาวิทยาลัยการค้าแห่งเทียนจิน"  มีวิทยาลัยภายในมากมาย เช่น วิทยาลัยการศึกษาสากล , วิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาเทคนิคชีววิทยาและผลิตภัณฑ์อาหารทางวิทยาศาสตร์ , วิทยาลัยวิศวะเครื่องจักรกล วิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหาร วิทยาลัยกฏหมาย วิทยาลัยเกี่ยวกับข่าวสารคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการท่องเที่ยว วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยสายวิทยาศาตร์ วิทยาลัยเทคนิคอาชีพระดับสูง วิทยาลัยการศึกษาต่อ เป็นต้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีหน่วยงานเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาระดับปริญญาโททั้งหมด 12 สถาบัน สำหรับสาขาเกี่ยวกับ ระดับปริญญาตรีมีทั้งหมด 35 วิชา
                  ได้รับอนุญาติจากแผนกการศึกษาของประเทศจีน เมื่อปี 1992 "มหาวิทยาลัยการค้าแห่งเทียนจิน" เริ่มรับนักศึกษาชาวต่างชาติ มีนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนมากมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้รับประกาศนียบัตรของปริญญาตรี วิชาสาขาเฉพาะทางและหนังสือรับรองจบการศึกษา

 

หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป
                 เมื่อปี 1992 "มหาวิทยาลัยการค้าแห่งเทียนจิน" เริ่มรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ครูมีประสบการณ์ในการสอนมาก ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ผลในช่วงเวลาสั้น หลักสูตรภาษาจีนทั่วไปแบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาว

คุณลักษณะ
1. เรียนแบบกลุ่มเล็ก ห้องละไม่เกิน 15 คน
2. สามารถเป็นหลักสูตรการแนะนำ HSK ตามความต้องการของผู้เรียน
3. การจัดการและการให้บริการอย่างดี สามารถให้โอกาสมาพบปะพูดคุยและใช้ภาษาจีน กับนักศึกษาจีนอย่างคนต่อคน
4. สามารถเปิดเรียนตลอดเวลา (10 คนขึ้นไป)
5. สามารถเปิดชั้นเรียนแนวทางภาษาจีนเกี่ยวกับธุรกิจการค้าตามความสนใจของผู้เรียน

เงื่อนไขการสมัคร อายุ 18 ปีขึ้นไป จบการศึกษามัธยมปลายขึ้นไป  

เวลาการเรียน
               ระยะยาว: ต้นเดือนมีนาคม, ต้นเดือนกันยายน
               ระยะสั้น:  ต้นเดือนมกราคม, ต้นเดือนกรกฎาคม

ค่าใช้จ่ายๆ 

ค่าสมัคร: 400 หยวน/คน

ค่าเรียน

                           หลักสูตรระยะยาว เทอมละ 18 สัปดาห์ : 6,500 หยวน/เทอม/คน    1 ปี : 12,000 หยวน/คน
                           หลักสูตรระยะสั้น: 500 หยวน/สัปดาห์/คน

                           ค่าที่พักหลักสูตรระยะยาว 1 เทอม-1 ปี : ห้องเดี่ยว 60 หยวน/วัน/คน
                                                                                            ห้องคู่ 30 หยวน/วัน/คน

                           ค่าที่พักหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 120 วัน : ห้องเดี่ยว 72 หยวน/วัน/คน
                                                                                              ห้องคู่ 36 หยวน/วัน/คน

 

หลักสูตรภาษาจีนระดับปริญญาตรี

 

                เมื่อปี 2004 วิทยาลัยนักศึกษาต่างชาติเริ่มเปิดรับนักศึกษาชาวต่างชาติเรียนเอกสาขาภาษาจีน หลักสูตรนี้เน้นเพิ่มความสามารถการใช้ภาษาจีนแบบครอบคลุม สำหรับนักศึกษาที่จะทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาจีน พร้อมด้วยปลูกฝังความสามารถทางด้านการฟัง พูด เขียน อ่าน และแปล เมื่อนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ผ่านการแก้วิทยานิพนธ์แล้ว ได้รับอนุมัติจบการศึกษา ได้รับใบรับรองจบหลักสูตรปริญญาตรี

ระยะการเรียน  4 – 6 ปีการศึกษา

วิชาหลัก: ภาษาจีนแบบครอบคลุม สนทนาภาษาจีน การเรียนเพื่อสอบผ่านHSK (ระดับพื้นฐาน ต้น กลางและสูง) การอ่านเลือกหนังสือพิมพ์ การเขียนภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน การอ่าน ฟังและผูกภาษาจีน พื้นฐานการแปล (ระดับกลาง สูง) การจัดการข้อมูลจีนในคอมพิวเตอร์ ภาษาจีนธุรกิจระหว่างประเทศ การเขียนภาษาจีนธุรกิจ สภาพทั่วไปแห่งการท่องเที่ยวจีน วัฒนธรรมการค้าจีน การเจรจาการค้า การลงทุนในการค้าต่างประเทศ และกฎหมายธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจการจัดการ การจัดการทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ

เวลาเปิดเรียน  ต้นเดือนกันยายน

ค่าใช้จ่ายต่างๆ  

                ค่าสมัคร: 400 หยวน /คน
                ค่าเรียน: 15,000 หยวน /ปี/คน
                ค่าตำรา: 600 หยวน /ปี/คน
                ค่าประกันภัย: 600 หยวน /ปี/คน
                ค่าที่พัก: ห้องเดี่ยว 72 หยวน/วัน/คน
                                    ห้องคู่ 36 หยวน/วัน/คน

เงื่อนไขการสมัคร: อายุ 18 ปีขึ้นไป จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีระดับผลการสอบ HSK ระดับ 3