แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

School of Overseas Education Soochow University

 

ประวัติโดยย่อ

         มณฑลซูโจวตั้งอยู่บริเวณสันดอน การจราจรสะดวกมาก  ดินฟ้าอากาศชุ่มฉ่ำ  ผลิตผลอุดมสมบูรณ์และมีประวัติยาวนาน  2500 ปีกับวัฒนธรรมโบราณ ทำให้มณฑลซูโจวถูกขานนามว่า “สวรรค์บนดิน”
         มหาวิทยาลัยซูโจวตั้งอยู่บริเวณโบรานสถานของซูโจว มหาวิทยาลัยซูโจวก่อขึ้นเมื่อปี 1900 เป็นโครงการ 211 เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญซึ่งรวมทั้งการศึกษา เนื้อที่ของมหาวิทยาลัยซูโจวกว้าง 260 ตารางกิโลเมตร    จำนวนนักศึกษาต่าง ๆ 45,000 คน รองศาสตรจารย์ 1,200 กว่าคน ทำงานด้านหลักสูตรการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมีหอสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องกีฬา โรงอาหารและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของนักศึกษา  
         มหาวิทยาลัยซูโจวเป็นวิทยาลัยแผนกของการศึกษาที่รับผิดชอบการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ  วิทยาลัยจัดตั้งมีหลักสูตรภาษาจีนปริญญาโท ภาษาระยะยาว ภาษาจีนระยะสั้น  วัฒนธรรมจีน เศรษฐกิจจีน เป็นต้น

ความเป็นอยู่ในซูโจว

แลกเปลี่ยนเงิน : เมื่อนักศึกษาต่างชาติมีความต้องการแลกเปลี่ยนเงิน สามารถแลกที่โรงแรมตงอู๋หรือธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนเงินที่อื่นอย่างเช่นธนาคารอื่นและโรงแรมท่องเที่ยว

ช้อปปิ้ง : สามารถหาซื้อสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกอย่าง ศูนย์ธุรกิจหลักของซูโจวมี ศูนย์ธุรกิจGuanqianjie ศูนย์ธุรกิจShilu ศูนย์ธุรกิจNanmen
ไปหาหมอ: บาดเจ็บในเวลาศึกษาอยู่ สามารถไปโรงพยาบาลสาธิตมหาวิทยาลัยซูโจ ว ค่าใช้จ่ายในการรักษาจัดเอง (จากหาวิทยาลัยซูโจวไปโรงพยาบาลสาธิตมหาวิทยาลัยซูโจวเพียง 400 เมตร)

อากาศในซูโจว : แยกกันชัดแจ้ง อากาศอบอุ่นช่ำฉ่ำ ในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุด35C ในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุดคือ ศูนย์องศา ปริมาณน้ำฝนรายปีเป็น 1,100 millimeters