แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตรง


ศึกษาต่อประเทศจีน


      เปิดรับสมัครเทอมมีนาคม 2559 กันแล้วจ้า                     หลักสูตรภาษาจีนกลาง                       ระยะสั้น ระยะยาวหนึ่งเทอม - หนึ่งปี

                          สำหรับน้องๆ หรือผู้สนใจสมัครเรียน                           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
(ฟรี อบรมเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อประเทศจีนของ บริษัทวิสดอม จำกัด ชมบรรยากาศ คลิกที่นี่ค่ะ)

แนะนำข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อประเทศจีน


ไปดูบรรยากาศของแต่ละเมืองกัน

กุ้ยหลิน (桂林, Guilin) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใต้ของประเทศจีน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว“จ้วง” ซึ่งถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดของชนกลุ่มน้อยทั้งหมด ชื่อกุ้ยหลินมาจากที่อดีตดินแดนนี้มีป่า(หลิน)ต้น “กุ้ยฮวย” เยอะ (ต้นกุ้ยฮวย ในภาษาจีน แปลเป็นไทยคือ ต้นขี้เหล็ก) คนกุ้ยหลินได้นำดอกของต้นกุ้ยฮวยมาตากแห้งอบพร้อมใบชา กลายเป็น “ชากุ้ยหลิน” กุ้ยหลินถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน คนจีนยกให้เป็นดัง “เมืองสวรรค์บนพิภพ”หรือ“ซื่อไหว้เถาหยวน” มีคำกล่าวว่าจิตรกรใดที่ยังไม่เคยมาเมืองกุ้ยหลิน จะไม่สามารถวาดรูปขุนเขาให้สวยงามได้เลย

Content SectionContent Group SectionChange blog ContentProduct SectionProduct Group Section